J A V N I  P O Z I V za dodjelu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića u 2022. godini

 

Na temelju članka 21. Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića za razdoblje 2019.-2022. („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 4/19) Gradonačelnik Grada Gospića raspisuje

J A V N I  P O Z I V

za dodjelu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića u 2022. godini

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje Zahtjeva za dodjelu sredstava potpore temeljem Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića za razdoblje 2019.-2022. godini za sljedeće Mjere:

  1. RAZVOJ STOČARSTVA I PERADARSTVA–           Aktivnost 1. Potpora za uzgoj mliječnih krava.

                                                                                                                       

 

Zahtjevi uz popratnu dokumentaciju dostavljaju se u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom podnositelja Zahtjeva, osobno ili preporučeno pisanim putem, na adresu:

Grad Gospić

Povjerenstvo za dodjelu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju

Budačka 55., 53000 Gospić

uz naznaku: NE OTVARATI – Dodjela potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića 2022.

Rok za podnošenje zahtjeva je 31. listopada 2022. godine.

Obrasci:

 

 

Vrste, visinu i uvjete za dodjelu potpora možete pročitati u Javnom pozivu niže objavljenom:

Tekst Javnog poziva 12.9.22

 

 

 

 

Back to top