Izvješće o dodijeljenim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2019.

Izvješće o dodijeljenim potporama 2019. pdf
NAZIV POTPORE BROJ KORISNIKA IZNOS
Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja goveda  u svrhu poboljšanja genetskih svojstava kod proizvodnih pasmina 157 48.990,00
Stručna izobrazba poljoprivrednika 43 51.500,00
UKUPNO 200 100.490,00
Back to top