IZMJENA I DOPUNA ODLUKE O DODJELI JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI POVODOM BOŽIĆNIH BLAGDANA SOCIJALNO UGROŽENIM GRAĐANIMA S PREBIVALIŠTEM NA PODRUČJU GRADA GOSPIĆA

OBAVIJEST ZA NEZAPOSLENE I UMIROVLJENIKE

 

ZA OSOBE KOJE SE NALAZE U EVIDENCIJI NEZAPOSLENIH OSOBA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE, PODRUČNOG UREDA GOSPIĆ:

 

Potvrda o evidenciji nezaposlenih osoba od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nije potrebna. S obzirom na epidemiološku situaciju Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Gospić dostaviti će Gradu Gospiću potvrdu o evidenciji nezaposlenih osoba za osobe koje će podnijeti zahtjev.

 

Osobe koje su u evidenciji nezaposlenih osoba od 01. studenoga 2020. godine do dana podnošenja zahtjeva dužne su dostaviti dokaz, odnosno razlog zbog kojeg su prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba u tom vremenskom periodu (presliku svjedodžbe/diplome, presliku dokumenta o prestanku radnog odnosa ili neki drugi dokaz).

 

 

ZA UMIROVLJENIKE:

 

DOKUMENTACIJA:

 

  • OIB, preslika osobne iskaznice ili Uvjerenje o prebivalištu (ukoliko osobnom iskaznicom nije dokaziv uvjet prebivališta na području grada Gospića u neprekidnom trajanju 6 mjeseci ili duže zaključno sa danom podnošenja zahtjeva),
  • obavijest o mirovinskim primanjima ili potvrda o isplaćenoj mirovini i mirovinskim primanjima za mjesec listopad ili studeni od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
  • Potvrdu o visini dohotka od Porezne uprave za vremenski period od 01.01.2020. – 31.10.2020. godine,
  • presliku tekućeg ili žiro računa,
  • po potrebi i ostale dokaze.
Back to top