Izgradnja dječjeg igrališta u Ličkom Osiku

Nakon provedenog postupka nabave, u kojem je tvrtka NIVETO d.o.o. ocijenjena kao ekonomski najpovoljniji ponuđač, danas je u uredu gradonačelnika potpisan Ugovor za nabavu opreme i izvođenje građevinskih radova na izgradnji dječjeg igrališta u Ličkom Osiku.

Riječ je o projektu koji je Grad Gospić prijavio na LAG natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG–a Lika za razdoblje 2014.2020. za provedbu Mjere 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ koja je usklađena s tipom operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.–2020..

Glavni cilj projekta je, izgradnjom dječjeg igrališta u naselju Lički Osik, doprinijeti poboljšanju kvalitete života na ruralnom području kroz unaprjeđenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo. Ciljane skupine i krajnji korisnici ovog projekta su obitelji s područja naselja Lički Osik i naselja u blizini koji će koristiti dječje igralište. Provedbom projekta će se doprinijeti podizanju društvenih standarda kroz stvaranje uvjeta za ostanak mladih obitelji na području naselja Lički Osik, koje je drugo najveće naselje na području grada Gospića sa 1914 stanovnika, od čega 49,63% čini stanovništvo mlađe životne dobi (do 35 godina starosti).

Ukupna vrijednost projekta je 347.596,96 kn, a intenzitet potpore je 90% ukupno prihvatljivih troškova.

Back to top