Grad Gospić u pripremi projekta izgradnje Reciklažnog dvorišta za građevinski otpad

Dana 25. veljače 2022. potpisan je Sporazum o suradnji u okviru Projekta Savjetodavne usluge javnom sektoru za projekt: Izgradnja reciklažnog dvorišta za građevinski otpad između gradonačelnika Grada Gospića Karla Starčevića i rukovoditelja Hrvatske banke za obnovu i razvitak.

Projekt Savjetodavne usluge javnom sektoru financira se iz Darovnice Europske investicije banke, a provodi se u suradnji s Europskim savjetodavnim centrom za ulaganja temeljem Ugovora o financiranju razvoja i provedbe savjetodavnih usluga zaključenog između EIB-a i HBOR-a s ciljem pružanja usluga tehničke pomoći – savjetodavnih usluga javnom sektoru/jedinicama lokalne i područne samouprave.

Ovim projektom se Gradu Gospiću osigurava tehnička pomoć za izradu, kontrolu i reviziju tehničko-projektne dokumentacije za projekt Izgradnje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad. Komunalac Gospić d.o.o. aktivno je uključen u izradu dokumentacije budući će u upravljati sa izgrađenim reciklažnim dvorištem.

Obavljanje usluga tehničke pomoći potpuno je besplatno i traje do 30. lipnja 2022. godine.

Back to top