Grad Gospić sve više sredstava izdvaja za poticanje uzgoja mliječnih goveda

Gradonačelnik Grada Gospića g. Karlo Starčević donio je Odluku o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja goveda u 2020. godini temeljem koje će se za 2020. godinu izdvojiti 150,00 kuna po prvom umjetnom osjemenjivanju goveda vlasnicima od 1-19 plotkinja, a 200,00 kuna za vlasnike sa 20 i više plotkinja. Stručnu uslugu umjetnog osjemenjivanja će kao i proteklih godina provoditi Veterinarska ambulanta Gospić d.o.o.

U odnosu na 2019.g. godinu izdvaja se više za 50,00 kuna po svakoj obavljenoj usluzi, dok u odnosu na 2018. kada je iznos bio 85,00 kuna odnosno 150,00 kuna vidljivo je da se izdvajaju znatno veća sredstva sve u cilju da se pokuša zadržati broj goveda koja proizvode mlijeko. Također kroz aktivnost Potpora za uzgoj mliječnih krava iz Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića dodjeljuju se potpore vlasnicima goveda sukladno količini predanog mlijeka.

Umjetno osjemenjivanje goveda značajno je za razvoj stočarstva i ima višestruku ulogu koja se ističe u zoohigijenskom, zootehničkom, veterinarsko-medicinskom i ekonomskom značaju. Osjemenjivanje ima za cilj povećanje stočne proizvodnje, u govedarstvu je to proizvodnja teladi i mlijeka.

 

 

Back to top