Grad Gospić i ove godine dodjeljuje Božićnice socijalno ugroženim građanima

Grad Gospić je i ove godine donio Odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći povodom božićnih blagdana socijalno ugroženim građanima (u daljnjem tekstu: Božićnica).

 

Božićnica će se isplaćivati u iznosu od 300,00 kn po osobiod  29. studenoga 2021. godine do 03. prosinca 2021. godine u vremenskom periodu od 09.00 do 13.00 sati u Gradskoj upravi Grada Gospića na adresi Budačka 55.

 

Isplate će se obavljati uz poštivanje svih epidemioloških mjera i na otvorenom prostoru u krugu zgrade Grada Gospića te nisu potrebne Covid potvrde.

 

Zahtjev za isplatu jednokratne novčane pomoći povodom božićnih blagdana socijalno ugroženim građanima bit će objavljen na web stranici Grada Gospića, a isti se može preuzeti i u papirnatom obliku pri podnošenju zahtjeva u Gradu Gospiću na adresi Budačka 55.

Uz popunjeni obrazac Zahtjeva podnositelj je dužan priložiti svu potrebnu dokumentaciju koja je navedena u Odluci o dodjeli jednokratne novčane pomoći povodom božićnih blagdana socijalno ugroženim građanima.

 

Za osobe koje su nepokretne i/ili nemoćne i koje zadovoljavaju sve navedene uvjete, Božićnica će biti dostavljena u njihove domove temeljem prijave Gradu Gospiću, Gradskom upravnom odjelu za samoupravu i upravu osobno ili na broj telefona 053/572-082.

 

Prijava mora sadržavati sljedeće podatke: ime i prezime nepokretne i/ili nemoćne osobe, adresu stanovanja, kontakt broj telefona/mobitela.

 

 

Građani koji imaju pravo na isplatu Božićnice su:

 

 1. umirovljenici s ukupnim mirovinskim primanjima (tuzemnim i inozemnim) u iznosu do 2.000,00 kn,
 2. osobe iznad 65 godina koje nemaju primanja,
 3. osobe koje se nalaze u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Gospić,
 4. radno nesposobne osobe čija je nesposobnost za rad utvrđena prema posebnim propisima,
 5. osobe koje nisu evidentirane kao nezaposlene osobe i kojima nedostaje najviše pet godina života do stjecanja prava na starosnu mirovinu koja se ostvaruje sukladno propisima iz mirovinskog osiguranja,
 6. osobe koje su ostvarile pravo na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji,
 7. osobe starije od 18 godina koje su ostvarile pravo na obiteljsku mirovinu,
 8. osobe kojima je odobrena naknada za osobne potrebe korisnika smještaja temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, a koje su smještene u Domu za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije, na adresi Vrtlarska ulica 36/38 u Gospiću,
 9. punoljetne osobe s invaliditetom.

 

Za sve navedene kategorije osobe moraju imati prebivalište na području grada Gospića zaključno sa danom podnošenja zahtjeva.

 

Osobe kojima će se isplaćivati Božićnica moraju ispunjavati dolje navedene uvjete te priložiti dolje navedenu dokumentaciju:

 

 

 1. Umirovljenici:

 

 • da imaju prebivalište na području grada Gospića,
 • da su umirovljenici,
 • da ostvaruju ukupna primanja (tuzemna i inozemna) u iznosu do 2.000,00 kn (bez zaštitnog dodatka ili drugog doplatka).

 

DOKUMENTACIJA:

 

 • OIB, presliku osobne iskaznice,
 • obavijest o mirovinskim primanjima ili potvrdu o isplaćenoj mirovini i mirovinskim primanjima za mjesec listopad 2021. godine od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili banke,
 • Potvrdu o visini dohotka od Porezne uprave za mjesec rujan godine,
 • po potrebi i ostale dokaze.

 

 

 1. Osobe iznad 65 godina koje nemaju primanja:

 

 • da imaju prebivalište na području grada Gospića,
 • da imaju iznad 65 godina.

 

DOKUMENTACIJA:

 

 • OIB, presliku osobne iskaznice,
 • Potvrdu o visini dohotka od Porezne uprave za mjesec rujan 2021. godine,
 • po potrebi i ostale dokaze.

 

 1. Osobe koje se nalaze u evidenciji nezaposlenih osoba, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Gospić:

 

 • da imaju prebivalište na području grada Gospića,
 • da se neprekidno nalaze u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Gospić do 26. studenoga 2021. godine (uključujući i 26. studenoga 2021.),
 • osobe koje su u evidenciji nezaposlenih osoba od 27. studenoga 2021. godine do dana podnošenja zahtjeva dužne su dostaviti dokaz, odnosno razlog zbog kojeg su prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba u tom vremenskom periodu (presliku svjedodžbe/diplome, presliku dokumenta o prestanku radnog odnosa ili neki drugi dokaz).

 

 

DOKUMENTACIJA:

 

 • OIB, presliku osobne iskaznice,
 • po potrebi i ostale dokaze.

Osobe koje su novo prijavljene, odnosno osobe koje su u evidenciji nezaposlenih osoba u vremenskom periodu od 27.11.2021. godine do dana podnošenja zahtjeva dužne su dostaviti dokaz, odnosno razlog zbog kojeg su prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba u tom vremenskom periodu (presliku svjedodžbe/diplome, presliku dokumenta o prestanku radnog odnosa ili neki drugi dokaz).

 

 

 1. Radno nesposobne osobe čija je nesposobnost za rad utvrđena prema posebnim propisima:

 

 • da imaju prebivalište na području grada Gospića,
 • da ne ostvaruju primanja u iznosu većem od 2.000,00 kn mjesečno.

 

DOKUMENTACIJA:

 

 • OIB, presliku osobne iskaznice,
 • presliku dokumenta pravne osobe kojim je utvrđena radna nesposobnost,
 • Potvrdu o visini dohotka od Porezne uprave za mjesec rujan 2021. godine,
 • po potrebi i ostale dokaze.

 

 

 1. Osobe koje nisu evidentirane kao nezaposlene osobe i kojima nedostaje najviše pet godina života do stjecanja prava na starosnu mirovinu koja se ostvaruje sukladno propisima iz mirovinskog osiguranja:

 

 • da imaju prebivalište na području grada Gospića,
 • da ne ostvaruju primanja u iznosu većem od 2.000,00 kn mjesečno.

 

DOKUMENTACIJA:

 

 • OIB, presliku osobne iskaznice,
 • Potvrdu o visini dohotka od Porezne uprave za mjesec rujan 2021. godine,
 • po potrebi i ostale dokaze.

 

 

 1. Osobe koje su ostvarile pravo na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji:

 

 • da imaju prebivalište na području grada Gospića,
 • da ne ostvaruju primanja u iznosu većem od 2.000,00 kn mjesečno.

 

 

DOKUMENTACIJA:

 

 • OIB, presliku osobne iskaznice,
 • po potrebi i ostale dokaze.

 

Popis osoba koje su ostvarile pravo na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji Grad Gospić će zatražiti od Ličko-senjske županije, Upravnog odjela za opću upravu, Odsjeka za hrvatske branitelje.

 1. Osobe starije od 18 godina koje su ostvarile pravo na obiteljsku mirovinu:

 

 • da imaju prebivalište na području grada Gospića,
 • da ne ostvaruju primanja u iznosu većem od 2.000,00 kn mjesečno.

 

DOKUMENTACIJA:

 

 • OIB, presliku osobne iskaznice,
 • Presliku rješenja o ostvarenom pravu na obiteljsku mirovinu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • obavijest o mirovinskim primanjima ili potvrdu o isplaćenoj mirovini i mirovinskim primanjima za mjesec listopad 2021. godine od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili banke,
 • Potvrdu o visini dohotka od Porezne uprave za mjesec rujan 2021. godine,
 • po potrebi i ostale dokaze.

 

 1. Osobe kojima je odobrena naknada za osobne potrebe korisnika smještaja temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, a koje su smještene u Domu za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije na adresi Vrtlarska ulica 36/38 u Gospiću:

 

 • da imaju prebivalište na području grada Gospića,
 • da ne ostvaruju primanja u iznosu većem od 2.000,00 kn mjesečno.

 

DOKUMENTACIJA:

 

 • OIB, presliku osobne iskaznice,
 • Potvrdu o visini dohotka od Porezne uprave za mjesec rujan 2021. godine,
 • Presliku rješenja kojim se dokazuje da podnositelj/ica zahtjeva ima odobrenu naknadu za osobne potrebe korisnika smještaja temeljem Zakona o socijalnoj skrbi,
 • po potrebi i ostale dokaze.

 

 1. Punoljetne osobe s invaliditetom:

 

 • da imaju prebivalište na području grada Gospića,
 • da ne ostvaruju primanja u iznosu većem od 2.000,00 kn mjesečno.

 

DOKUMENTACIJA:

 

 • OIB, presliku osobne iskaznice,
 • Potvrdu o visini dohotka od Porezne uprave za mjesec rujan 2021. godine,
 • presliku dokumenta kojim je utvrđen invaliditet osobe,
 • po potrebi i ostale dokaze.

 

BOŽIĆNICA – ZAHTJEV ZA ISPLATU

2. ODLUKA
Back to top