1. Dnevni red Vijeća

2. Zapisnik s 32. sjednice Gradskog vijeća

2.1. Zapisnik s 33. sjednice Gradskog vijeća

3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Sporazum o suradnji na Projektu razvoja širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, prihvatljivog za financiranje iz EU fondova

3.1. Sporazum o suradnjii na Projektu razvoja širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja

4. Dopis Gradonačelnika uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gospića za razdoblje od 01.siječnja do 31. prosinca 2019. g.

4.1. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Gospića za razdoblje od 01.siječnja do 31. prosinca 2019. g.

4.2. Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gospića za 2019. g.

5. Prijedlog Odluke o zaduživanju Grada Gospića

6. Dopis Gradonačelnika uz Prijedlog II izmjena i dopuna Proračuna Grada Gospića za 2020 godinu

6.1. Prijedlog II izmjena i dopuna Proračuna Grada Gospića za 2020 godinu

6.2. Obrazloženje uz II izmjena i dopuna Proračuna Grada Gospića za 2020 godinu

7. Prijedlog Odluke o izmj. i dop. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2020.g.

8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. g.

9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture- 019 – 28 05 2020

10. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019 godinu

11. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada za 2019. g.

12. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti za 2019. g.

13. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. g.

14. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu za 2019. g.

15. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića za razdoblje 2019-2022.

16. Prijedlog Odluke imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića Pahuljica

16.1. Prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pahuljica o imenovanju ravnateljice DV Pahuljica

17. Konačni prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Grada Gospića

18. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračuna plaća služ. i namješt. u upravnim tijelima Grada Gospića

19. Izvješće Gradonačelnika Grada Gospića za razdoblje od srpnja do prosinca 2019. g.

 

 

Back to top