Grad Gospić, u skladu s Zakonom o udrugama (NN broj 74/14, 70/17, 98/19), Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN broj 26/15), člankom 49. Statuta Grada Gospića (,,Službeni vjesnik Grada Gospića”, broj 7/09, 5/10, 7/10, 1/12,  2/13, 3/13-p.t., 7/15, 1/18, 3/20)  i člankom 12. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Gospića (Službeni vjesnik Grada Gospića br. 01/16, 04/16, 10/18, 8/19), objavljuje Javni poziv za institucionalnu podršku udrugama u 2021. godini.

Natječajna dokumentacija nalazi se u nastavku, a za sve dodatne upite obratite se na mail: marija.tomljenovic@gospic.hr.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti u nastavku:

 1. Tekst poziva
 2. Upute za prijavitelje
 3. Obrazac opisa programa ili projekta
 4. Obrazac proračuna
 5. Izjava o ispunjavanju preuzetih obveza prema davateljima potpora
 6. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (dostavlja se naknadno, prije potpisa ugovora
 7. Izjava o financiranim projektima organizacije iz javnih izvora   
 8. Prijedlog Ugovora o sufinanciranju   
 9. Opći uvjeti ugovora 
 10. Obrazac opisnog izvještaja projekta
 11.  Obrazac financijskog izvještaja
 12.   Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka 

 

Back to top