REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
GRAD GOSPIĆ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/21-01/14
URBROJ: 2125/01-01-21-01
Gospić, 08. prosinca 2021. godine

 

Dnevni red;

 1. Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića;
  Izvjestitelj: slaven.stilinovic@gospic.hr
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Gospića za 2022. godinu;
  Izvjestitelj: ivana.kaleb.asic@gospic.hr
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba u škostvu za 2022. godinu;
  Izvjestitelj: ivana.kaleb.asic@gospic.hr
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Grada Gospića za 2022. godinu:
  Izvjestitelj: ivana.kaleb.asic@gospic.hr
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Grada Gospića za 2022. godinu;
  Izvjestitelj: ivana.kaleb.asic@gospic.hr
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Gospića za 2022. godinu;
  Izvjestitelj: ivana.kaleb.asic@gospic.hr
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba u sportu Grada Gospića za 2022.godinu;
  Izvjestitelj: ivana.kaleb.asic@gospic.hr
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba udruga od interesa za Grad Gospić za 2022. godinu;
  Izvjestitelj: ivana.kaleb.asic@gospic.hr
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu;
  Izvjestitelj: josip.markovic@gospic.hr
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu;
  Izvjestitelj: josip.markovic@gospic.hr
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti za 2022. godinu;
  Izvjestitelj: josip.markovic@gospic.hr
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu;
  Izvjestitelj: josip.markovic@gospic.hr
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Gospića za 2022. godinu;
  Izvjestitelj: josip.markovic@gospic.hr
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gospića i promjene namjene poljoprivrednog zemljišta za 2022. godinu;
  Izvjestitelj: ivana.kaleb.asic@gospic.hr
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Plana utroška sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima za Grad Gospić za 2022. godinu;
  Izvjestitelj: josip.markovic@gospic.hr
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2022. godinu;
  Izvjestitelj: josip.markovic@gospic.hr
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Plana razvoja sustava Civilne zaštite Grada Gospića za 2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje;
  Izvjestitelj: ivana.kaleb.asic@gospic.hr
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Proračuna Grada Gospića za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu i prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2022. godinu;
  Ad-18.1 Prijedlog Odluke o izvr. Proračuna Grada Gospića za 2022.g.
  Ad-18.2. Obrazloženje uz prijedlog Proračuna Grada gospića za 2022.g.
  Izvjestitelj: kristina.prsa@gospic.hr
 1. Razmatranje i usvajanje Analize stanja sustava Civilne zaštite na području Grada Gospića za 2021. godinu;
  Izvjestitelj: ivana.kaleb.asic@gospic.hr
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o uspostavi i sastavu Urbanog područja Gospić;
  Izvjestitelj: ivana.kaleb.asic@gospic.hr
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju trgovačkog društva TESLA NET, društva s ograničenom odgovornošću:
  Izvjestitelj: ivana.kaleb.asic@gospic.hr
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o prodaji nekretnine označene kao k.č.br.433 k.o. Gospić;
  Izvjestitelj: josip.markovic@gospic.hr
 1. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za listopad i studeni 2021. godine i donošenje Zaključaka o primanju na znanje Izvješća;
  Izvjestitelj: karlo.starcevic@gospic.hr

 

S poštovanjem!

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
GRADA GOSPIĆA
Ana-Marija Zdunić, mag.iur., v.r.

Back to top