1. Dnevni red za 37 sjednicu Gradskog vijeća Grada Gospića

1.1. Ad – 1 Zapisnik sa 36. sjednice Gradskog vijeća

2.1. Ad – 2 Dopis Gradonačelnika uz IV Izmjene i dopune Proračuna Grada gospića za 2020. godinu

2.2. Ad – 2 Prijedlog IV Izmjena i dopuna Proračuna Grada Gospića za 2020. godinu

2.3. Ad – 2 Obrazloženje uz IV izmjene i dopune Proračuna za 2020 god.

3. Ad – 3 Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u školstvu za 2020. godinu

4. Ad – 4 Prijedlog Odluke o II izmjenama Programa javnih potreba zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Grada Gospića za 2020. godinu

5. Ad – 5 Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Gospića za 2020. godinu

6. Ad – 6 Prijedlog Odluke o produljenju važenja Strategije razvoja Grada Gospića za razdoblje 2016.-2020. godine

7. Ad – 7 Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima

8. Ad – 8 Prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta Divoselo

9. Ad – 9 Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

10. Ad -10 Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

11. Ad – 11 Prijedlog Odluke o oslobođenju plaćanja komunalne naknade zbog nastupanja posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19

12. Ad – 12 Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Gospić

13. Ad – 13 Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za rujan 2020. god.

14. Ad – 14 Razno (Mišljenje o zahtjevu za izdavanje suglasnosti za postavljanje montažne pergola tende)

Upute za 37. e-SJEDNICU

Back to top