1. Dnevni red

2. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Gospića za 2020. godinu

3. Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu za 2020. godinu

4. Prijedlog Programa javnih potreba zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Grada Gospića za 2020.g.

5. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Gospića za 20120.g.

6. Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Gospića za 2020.g.

7. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Gospića za 2020.g.

8. Prijedlog Programa javnih potreba udruga od interesa za Grad Gospić za 2020.g.

9. Program rada Savjeta mladih Grada Gospića

10. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020.g

11. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.g.

12.Prijedlog Program radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti za 2020. g.

13. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. g.

14. Prijedlog Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad Gospić za 2020.g.

15. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Gospića za 2020. g.

16. Prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020. g.

17. Prijedlog Plana razvoja sustava Civilne zaštite na području Grada Gospića za 2020. g.

18. Prijedlog Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gospića za 2020. g.

19.1. Dopis Gradonačelnika i Zaključak o utvrđivanju Prijedloga proračuna za 2020. godinu s projekcijom za 2021. i 2022. g.

19.2. Prijedlog Proračuna Grada Gospića za 2020.g i projekcije za 2021 i 2022. g.

19.3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2020. g.

19.4. Obrazloženje Prijedloga Proračuna Grada Gospića za 2020. g.

20. Analiza stanja sustava Civilne zaštite na području Grada Gospića za 2019. g.

 

Back to top