1. Dnevni red

2. Prijedlog Odluke o dodjeli gradskih prostora na privremeno korištenje

3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama

4. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra – puta

5. Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti

6. Prijedlog Odluke o izmjeni Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova za 2019. g.

7. Prijedlog Odluke o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

8. Prijedlog Odluke o broju i vrsti javnih priznanja u 2019.g.

9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika

10. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

11. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta

12. Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora za mjesni samoupravu

13. Prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada

14. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada

15. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu

16. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti

17. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa

18. Prijedlog Zaključka o prihvaćanji Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada

19. Prijedlog Odluke o osnivanju Vijeće za prevenciju

20. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih

 

Back to top