REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
GRAD GOSPIĆ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 024-01/22-01/15
URBROJ: 2125/01-01-22-01
Gospić, 24. studenoga 2022. godine

 

Dnevni red;

  1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Pahuljica, Gospić
    Ad-1.1. Dopis i obrazloženje Dječjeg vrtića Pahuljica
    Ad-1.2. Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dj. vrtića Pahuljica
    Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ

 

S poštovanjem!

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
GRADA GOSPIĆA
Ana-Marija Zdunić, mag.iur., v.r.

Back to top