REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
GRAD GOSPIĆ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 024-01/22-01/14
URBROJ: 2125/01-01-22-01
Gospić, 26. listopada 2022. godine

 

Dnevni red;

 1. Izvješće Mandatnog povjerenstva o početku mirovanja mandata člana Gradskog vijeća i početku obnašanja mandata zamjenika člana Gradskog vijeća te donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća Mandatnog povjerenstva i Odluke o početku mirovanja mandata člana Gradskog vijeća i početku mandata zamjenika člana Gradskog vijeća;
  Izvjestitelj: JOSIP ŠABAN
 2. Aktualni sat;
 3. Usvajanje Zapisnika sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića;
 4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Gospića za razdoblje od 01. 01. 2022. do 30. 06. 2022. godine;
  Službena zabilješka uz Polugodišnji Izvještaj
  Prijedlog Polugodišnjeg izvještaj o izvršenju proračuna za razd. 01.01.-30.06 2022.g.
  Obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o izvrš. Proračuna za razd. 01.01.-30.06.2022.g
  Izvjestitelj: KARLO STARČEVIĆ
 5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Gospića;
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
 6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o produljenju važenja Strategije razvoja Grada Gospića za razdoblje 2016.-2020. godine;
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
 7. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Gospića;
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 8. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi;
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 9. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu;
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 10. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu;
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 11. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o nerazvrstanim cestama;
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 12. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade (B);
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 13. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja na području Grada Gospića;
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 14. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama;
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 15. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o visini spomeničke rente Grada Gospića;
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 16. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o osnivanju prava služnosti u korist tvrtke HRVATSKA ELEKTROPRIVREDAd. Zagreb;
  Prilog uz Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti -HEP
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 17. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Pahuljica
  Prilog – Statut DVP
  Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
 18. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada Gospića javnim pozivom;
  Prilog – Javni poziv za isticanje kandidatura -Savjet mladih
  Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ
 19. Razmatranje i usvajanje prijedloga Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za stipendije
  Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ
 20. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe za razdoblje srpanj – rujan 2022. godine i donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća
  Izvjestitelj: KARLO STARČEVIĆ

 

S poštovanjem!

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
GRADA GOSPIĆA
Ana-Marija Zdunić, mag.iur., v.r.

Back to top