DOKUMENTI:

RADNA SKUPINA:

PARTNERSKO VIJEĆE:

 


1.sastanak rs

31. ožujka 2016. g održan je 1. sastanak Radne skupine za izradu Strategije razvoja Grada Gospića za razdoblje 2016.-2020. godine.
Konzultanti na izradi Strategije zajedno sa članovima Radne skupine dogovorili su vremenske okvire i daljnje aktivnosti za izradu iste.

 


DSC 027705. travnja 2016. godine održana je 1. radionica Radne skupine na temu – Strateško planiranje

 

 

 


DSC 027712. travnja 2016. godine održana je 2. radionica Radne skupine na temu – Mogući izvori financiranja projekata za proračunske korisnike (JLS i trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLS-eva)

 


3.radionica19. travnja 2016. godine održana je 3. radionica Radne skupine na temu – Državne potpore

 


radna skupina_26.426. travnja 2016. godine održan je 2. sastanak Radne skupine na kojem su predstavljeni podaci vezani uz osnovnu analizu grada Gospića (stanovništvo, komunalna infrastruktura, društvena infrastruktura, kultura i zaštita okoliša).

Prezentacija – Osnovna analiza

Nakon sastanka Radne skupine održani su i prvi sastanci s Tematskim radnim skupinama iz javnog, privatnog i civilnog sektora, na kojima je bio cilj detektirati razvojne probleme i potrebe na području Grada.

trs 1 trs 2 trs 3 trs 4


IMG 0879_Custom3. svibnja 2016. godine održan je 3. sastanak Radne skupine na kojem se radilo na definiranju SWOT analize u sklopu izrade Strategije. Također, nakon sastanka Radne skupine održana je na istu temu i radionica s Tematskim radnim skupinama.

 


IMG 0984

10. svibnja 2016. godine održan je 4. sastanak Radne skupine na kojem su definirani vizija, misija i ciljevi za izradu Strategije. 

Nakon sastanka Radne skupine održana je prva sjednica Partnerskog vijeća na kojoj je članovima Vijeća predstavljena Osnovna  i SWOT analiza.

DSC 0303 DSC 0304 DSC 0305 DSC 0306

 


31. svibnja 2016. godine održan je 5. sastanak Radne skupine na kojem su oblikovani i definirani prioriteti i mjere Strategije razvoja grada Gospića


DSC 038716. lipnja 2016. godine održan je 6. sastanak Radne skupine na kojem su definirani  kriterij i odabir projekata, rangiranje projekata te su formirane baze projektnih ideja.

 

DSC 0390Istog dana je održana i druga sjednica Partnerskog vijeća na kojoj su predstavljeni vizija, strateški ciljevi i prioriteti Strategije razvoja grada Gospića za razdoblje 2016.-2020.

 

Back to top