Gospić, 30. siječnja 2019. godine

 

S A D R Ž A J

 

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

 

 1. ODLUKA o komunalnoj naknadi
 2. ODLUKA o komunalnom doprinosu
 3. ODLUKA o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu
 4. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Gospića
 5. ODLUKA o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2019. godinu
 6. ODLUKA o izmjenama Programa javnih potreba u školstvu za 2019. godinu
 7. ODLUKA o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Gospića za 2019. godinu
 8. ODLUKA o osnivanju prava građenja u korist udruge ZIR – zajednica za razvoj
 9. ODLUKA o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Gospića za 2019. godinu
 10. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole dr. Jure Turića
 11. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole dr. Franje Tuđmana Lički Osik
 12. ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole dr. Ante Starčević Pazarište Klanac
 13. ODLUKA o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gospića
 14. ZAKLJUČAK o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti djelovanja i korištenja tekućih donacija iz proračuna Grada Gospića za 2016. i 2017. godinu
 15. ZAKLJUČAK o primanju na znanje Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Gospića

 

 

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

 

 1. ODLUKA o financiranju troškova primarnog liječenja i privremenog stacionara pronađenih životinja kojima nije poznat vlasnik u 2019. godini na području Grada Gospića
 2. ODLUKA o sufinanciranju troškova sterilizacije pasa u 2019. godini na području Grada Gospića
 3. ODLUKA o financiranju troškova označavanja (mikročipiranja) pasa u 2019. godini na području Grada Gospića
 4. ODLUKA o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole dr. Franje Tuđmana Lički Osik
 5. ODLUKA o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja goveda na području Gospića u 2019. godini
 6. RJEŠENJE o odobrenju uporabe grba Grada Gospića Hrvatskoj družbi povijesničara „Dr. Rudolf Horvat”
 7. ZAKLJUČAK o privremenom financiranju udruga
 8. ZAKLJUČAK o imenovanju Povjerenstva za prigovore za školsku/akademsku 2018./2019. godinu
 9. ZAKLJUČAK o imenovanju Povjerenstva za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama
 10. ZAKLJUČAK o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja goveda na području Grada Gospića za siječanj 2019. godine
Back to top