Gospić, 16. lipnja 2021. godine

S A D R Ž A J

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

 1. ODLUKA o izboru članova Mandatnog povjerenstva
 2. ZAKLJUČAK o primanju na znanje Izvješća Mandatnog povjerenstva
  – IZVJEŠĆE Mandatnog povjerenstva o provedenim izborima za članove Gradskog vijeća Grada Gospića, održanim 16. svibnja 2021. godine
 3. ODLUKA o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Gospića
 4. ODLUKA o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Gospića
 5. ODLUKA o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Gospića
 6. ODLUKA o izboru članova Odbora za izbor i imenovanja
 7. ODLUKA o izboru članova Odbora za proračun i financije
 8. ODLUKA o broju i vrsti javnih priznanja Grada Gospića u 2021. godini
 9. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje konačnog prijedloga za dodjelu javnih priznanja

 

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

 1. ODLUKA o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava djelatnostima u turizmu
 2. ODLUKA o dodjeli u najam štandova nositeljima obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava za prodaju na kućnom pragu
 3. ODLUKA o organiziranju Prometne jedinice mladeži za 2021. godinu
 4. ODLUKA o izmjeni i dopuni Pravilnika o upotrebi i čuvanju pečata Grada Gospića s grbom Republike Hrvatske
 5. ZAKLJUČAK o prodaji neposrednom pogodbom nekretnine označene kao k.č..br. 3223/5 k.o. Gospić
 6. ZAKLJUČAK o prodaji nekretnine sagrađene na kat.čest.br. 3167/7 k.o. Gospića

 

AKTI TAJNIŠTVA GRADA GOSPIĆA

 1. ODLUKA o stupanju na dužnost gradonačelnika Grada Gospića – Karlo Starčević
 2. ODLUKA o stupanju na dužnost zamjenice gradonačelnika Grada Gospića – Kristina Prša

 

Back to top