ISSN – 1846 – 1840

Broj: 5/2011., Gospić, 01. srpnja 2011. godine, Izlazi prema potrebi

 

SADRŽAJ

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

 1. ODLUKA o usvajanju Izjave o politici energetske učinkovitosti i zaštite okoliša Grada Gospića i imenovanje EE tima
 2. ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pahuljica o izmjeni Odluke o vrstama i opsegu programa predškolskog odgoja i naobrazbe za područje Grada Gospića u pedagoškoj godini 2011./2012.
 3. ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pahuljica o povećanju broja zaposlenika u Dječjem vrtiću Pahuljica, Gospić
 4. ODLUKA o dodjeli javnog priznanja „Priznanje Grada Gospića“ – Gospićko – senjskoj biskupiji
 5. ODLUKA o dodjeli javnog priznanja „Priznanje Grada Gospića“ – Osnovnoj školi dr. Ante Starčević Pazarište Klanac
 6. ODLUKA o dodjeli javnog priznanja „Priznanje Grada Gospića“ – ŽKK „Gospić – Croatia osiguranje“
 7. ODLUKA o dodjeli javnog priznanja „Priznanje Grada Gospića“ – Kati Novačić
 8. ODLUKA o dodjeli javnog priznanja „Priznanje Grada Gospića“ – prof. dr. sc. Đurđici Ugarković
 9. ODLUKA o dodjeli javnog priznanja „Nagrada Grada Gospića“ – Udruzi Gospićki glazbeni festival
 10. ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gospića za katastarsku općinu Lipe
 11. ODLUKA o prihvaćanju Programa o korištenju 30% sredstava boravišne pristojbe doznačenih Gradu Gospiću za 2010. godinu
 12. ODLUKA o prihvaćanju Programa o korištenju 30% sredstava boravišne pristojbe doznačenih Gradu Gospiću za 2011. godinu
 13. ODLUKA o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića Pahuljica
 14. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Sporazuma gradonačelnika gradova Europe o poboljšanju mjera energetske učinkovitosti u reduciranju emisije CO₂

 

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

 1. ODLUKA o početku postupka javne nabave ukapljenog naftnog plina – propana
 2. ODLUKA o početku postupka javne nabave radova
 3. ODLUKA o početku postupka javne nabave odvjetničkih usluga i pravnog savjetovanja
 4. ZAKLJUČAK o dopuni Plana nabave roba, radova i usluga Grada Gospića za 2011. godinu
 5. ZAKLJUČAK o dopuni Plana nabave roba, radova i usluga Grada Gospića za 2011. godinu
 6. ZAKLJUČAK o dopuni Plana nabave roba, radova i usluga Grada Gospića za 2011. godinu
 7. ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o cijeni vodnih usluga

 
OSTALO

 1. IZMJENA i dopuna Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Gospića
Back to top