Grad Gospić, u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, nakon usvajanja proračuna Grada Gospića od strane Gradskog vijeća te donošenja Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva Grada Gospića za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge za 2022. godinu, objavljuje Javni poziv za sufinanciranje programa, projekata i aktivnosti/manifestacija u području branitelja i stradalnika.

Natječajna dokumentacija nalazi se u nastavku, a za sve dodatne upite obratite se na mail anita.prpic@gospic.hr  .

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti u nastavku:

 1. Tekst poziva
 2. Upute za prijavitelje

Komponenta A: Obilježavanje značajnih datuma

 1. Obrazac opisa programa ili projekta
 2. Obrazac proračuna
 3. Izjava-o-ispunjavanju-preuzetih-obveza
 4. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (dostavlja se naknadno, prije potpisa ugovora)
 5. Izjava o partnerstvu (ukoliko je primjenjivo)
 6. Izjava o financiranim projektima organizacije iz javnih izvora
 7. Izjava o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju (ukoliko je primjenjivo)
 8. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka
 9. Prijedlog Ugovora o sufinanciranju
 10. Opći uvjeti ugovora
 11. Obrazac opisnog izvještaja projekta
 12. Obrazac financijskog izvještaja

Komponenta B: Ulaganje u organizacijski razvoj i/ili stabilnost Udruge

 1. Obrazac opisa programa ili projekta
 2. Obrazac proračuna
 3.  Izjava o ispunjavanju preuzetih obveza prema davateljima potpora
 4.  Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (dostavlja se naknadno, prije potpisa ugovora)
 5. Izjava o financiranim projektima organizacije iz javnih izvora
 6. Prijedlog Ugovora o sufinanciranju
 7. Opći uvjeti ugovora
 8. Obrazac opisnog izvještaja projekta
 9. Obrazac financijskog izvještaja
 10. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka
Back to top