Dokumenti:

 

Javni pozivi za 2019. godinu:

 

VAŽNO!! 05.02.2019. Obavijest o dokumentaciji Javnog poziva za sufinanciranje programa i projekata u području zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Grada Gospića

U Obrascu opisa programa ili projekta, na stranici 7. dokument „Ispunjen i  potpisan obrazac Privole za obradu podataka u osobne svrhe“ nije potrebno dostaviti.

 

Zaključak o imenovanju Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih (administrativnih) uvjeta poziva

Izravna dodjela sredstava udrugama

Back to top