RADNO VRIJEME SA STRANKAMA

 

Privremena Pročelnica

Andrijana Miloš
tel: +385 (0)53 658 800
e-mail: andrijana.milos@gospic.hr

Viši stručni suradnik za graditeljstvo

Nikola Kurteš
tel: +385 (0)53 658 801
e-mail: nikola.kurtes@gospic.hr

Viša stručna suradnica za graditeljstvo

Ivana Fabijan
tel: +385 (0)53 658 800
e-mail: ivana.fabijan@gospic.hr

 

Back to top