RADNO VRIJEME SA STRANKAMA

 

Pročelnik

Josip Marković
tel: +385 (0)53 658 804
e-mail: josip.markovic@gospic.hr

Viši referent za stanovanje, e-nekretnine i naplatu prihoda od raspolaganja gradskom imovinom

Katarina Devčić
tel: +385 (0)53 658 801
e-mail: katarina@gospic.hr

Referenti  za komunalne prihode

Josipa Starčević
tel: +385 (0)53 574 416
e-mail: josipa.starcevic@gospic.hr

Ana Župan
tel: +385 (0)53 574 416
e-mail: ana.zupan@gospic.hr

Maja Oštarjaš
tel: +385 (0)53 574 416
e-mail: maja.rukavina@gospic.hr

Voditelj Pododsjeka za komunalne poslove

Nenad Bubaš
tel: +385 (0)53 572 123
e-mail: nenad.bubas@gospic.hr

Referent za nadzor komunalnih poslova vezanih za održavanje groblja, tržnice na malo i vođenje registra koncesije

Marija Alešković
tel: +385 (0)53 658 802
e-mail: marija.aleskovic@gospic.hr

Voditelj Odsjeka za komunalno, prometno i poljoprivredno redarstvo

Komunalno-prometno redarstvo
mob.: 098/275-563
tel: +385 (0)53 572 114

Referent-komunalni redar

Stipan Starčević
tel: +385 (0)53 572 114
e-mail:  stipan.starcevic@gospic.hr

Martina Došen
tel: +385 (0)53 572 114
e-mail:  martina.dosen@gospic.hr

Referent komunalni – prometni redar

Ivona Svetić
tel: +385 (0)53 572 114
e-mail:  ivona.svetic@gospic.hr

Josip Popravak
tel: +385 (0)53 658 090
e-mail:  josip.popravak@gospic.hr

Viši stručni suradnik za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Koordinator na održavanju nerazvrstanih cesta
mob.: 098/417-694

Dragan Jovanović
tel: +385 (0)53 658 090
e-mail: drago.jovanovic@gospic.hr

 

Back to top