Komunalna naknada je novčano javno davanje koje se plaća za održavanje komunalne infrastrukture

ZAKON O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU (Narodne novine)

Odluka o komunalnoj naknadi Grada Gospića (1/19, 4/199/20)

Odluka o vrijednosti boda kao osnovice za obračun visine komunalne naknade (10/18)

 

KONTAKTI

Maja Oštarjaš
tel: +385 (0)53 574 416
e-mail: maja.rukavina@gospic.hr

Josipa Starčević
tel: +385 (0)53 574 416
e-mail: josipa.starcevic@gospic.hr

Ana Župan
tel: +385 (0)53 574 416
e-mail: ana.zupan@gospic.hr

Back to top