Grad Gospić, u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, nakon usvajanja proračuna Grada Gospića od strane Gradskog vijeća te donošenja Izmjena Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva Grada Gospića za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge za 2018. godinu, objavljuje Javni poziv za prijavu programa, projekata i manifestacija udruga u području kulture.

Natječajna dokumentacija nalazi se u nastavku, a za sve dodatne upite obratite se na mail:  lidija@gospic.hr .

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti u nastavku:

 

Back to top