Grad Gospić, u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, nakon usvajanja proračuna Grada Gospića od strane Gradskog vijeća te donošenja Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva Grada Gospića za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge za 2016. godinu, objavljuje Javni poziv za prijavu programa, projekata i manifestacija u području sportsko rekreativnih aktivnosti.

Natječajna dokumentacija nalazi se u nastavku, a za sve dodatne upite obratite se na mail nikolina.jelaca@gospic.hr.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti u nastavku:

1. Tekst poziva 
2. Upute za prijavitelje  
3. Obrazac opisa programa ili projekta 
4. Obrazac proračuna
5. Izjava o ispunjavanju preuzetih obveza 
6. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja 
7.  Izjava o partnerstvu
8. Izjava o financiranim projektima organizacije iz javnih izvora 
9. Prijedlog Ugovora o sufinanciranju u 2016. godini  
10. Obrazac opisnog izvještaja projekta      
11. Obrazac financijskog izvještaja projekta    

Back to top