Grad Gospić, u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, člankom 49. Statuta Grada Gospića (,,Službeni vjesnik Grada Gospića; broj 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13-p.t., 7/15) i člankom 12. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Gospića, objavljuje Javni poziv za institucionalnu podršku udrugama u 2018. godini.
Natječajna dokumentacija nalazi se u nastavku, a za sve dodatne upite obratite se na

 

mail: marija.tomljenovic@gospic.hr.
Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti u nastavku:

1. Tekst poziva
2. Upute za prijavitelje
3. Obrazac opisa programa ili projekta
4. Obrazac proračuna programa ili projekta
5. Izjava o ispunjavanju preuzetih obveza
6. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
7. Izjava o financiranim projektima organizacije iz javnih izvora
8. Prijedlog Ugovora o sufinanciranju u 2018. godini
9. Obrazac opisnog izvještaja programa ili projekta
10. Obrazac financijskog izvještaja projekta

Back to top