Izjava o pristupačnosti

Grad Gospić kao tijelo javnog sektora nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19), od 23. rujna 2019., kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Grada Gospića koje se nalazi na adresi https://arhiva.gospic.hr

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište  https://arhiva.gospic.hr usklađeno je sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora, ali uz neke iznimke.

Nepristupačni sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

Pristupačnost PDF dokumenata za osobe s oštećenjem vida

Pojedine PDF datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word, već skeniranjem tiskanih dokumenata radi vidljivosti potpisa i pečata. Jadan dio PDF datoteka odnosi se na datoteke starijeg datuma, koje nije moguće konvertirati u strojno čitljivi oblik te koje su se jedino skeniranjem i pretvaranjem u PDF format mogle učiniti dostupnima.

Nepotpun tekstualni opis

Dio slika nema prikladan tekstualni opis (Alt tekst) jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica unutar navedenog mrežnog sjedišta to ne podržava

Podizanje razine pristupačnosti

Grad Gospić provesti će korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja svog mrežnog sjedišta u što kraćem roku i u maksimalnoj mogućoj mjeri, radi usklađenja sa Zakonom o pristupačnosti.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 14. rujna. 2020., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je provelo tijelo javnog sektora.

Grad Gospić će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice https://arhiva.gospic.hr korisnici mogu uputiti:
e-poštom: grad-gospic@gs.t-com.hr, ili poštom: Grad Gospić, Budačka 55, 53000 Gospić/ p.p. 46

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Back to top