Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama.

Radna skupina Grada Gospića za izradu Nacrta izradila je Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama, koji se stavlja na savjetovanje s javnošću.

Razlog donošenja Odluke je usklađivanje Odluke sa Zakonom o zaštiti životinja (Narodne novine 102/17).

Cilj provođenja savjetovanja sa javnošću je upoznavanje javnosti s Odlukom o uvjetima o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama, te dobivanja mišljenja, primjedbi i prijedloga te prihvaćanje isključivo zakonitih i stručno utemeljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga.

Tekst Nacrta prijedloga Odluke nalazi se u prilogu.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 30. 04. 2018. godine u 15.00 sati dostave svoje komentare na nacrt prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama putem OBRASCA za savjetovanje na adresu: Grad Gospić, Budačka 55, 53 000 Gospić, putem elektronske pošte: josip.brozicevic@gospic.hr

Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi, komentari i primjedbe biti će javno dostupni na mrežnoj stranici Grada Gospića. Ukoliko ne želite da Vaš prijedlog, komentar ili primjedba bude javno objavljen, molimo Vas da to jasno istaknete pri dostavi obrasca.

Zahvaljujemo na doprinosu u izradi što kvalitetnijeg prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Nacrt prijedloga Odluke

OBRAZAC za savjetovanje

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

PRILOG 1. Pregled zaprimljenih mišljenja/primjedbi/prijedloga s razlozima njihova prihvaćanja/neprihvaćanja

Dopis Hrvatske Veterinarske komore

Tumačenje Zakona – Ministarstvo poljoprivrede

Back to top