ŠTO JE PRODUŽENI BORAVAK?

Produženi boravak je neobavezni organizirani oblik odgojno-obrazovnog rada koji se provodi nakon nastave i ima svoje socijalne, odgojne, pedagoške i zdravstvene vrijednosti.Osnovne škole organiziraju produženi boravak za potrebe svojih učenika, a iznimno i za učenike izvan svoga upisnog područja.

U produženom boravku izmjenjuje se vrijeme za učenje, vježbanje i ponavljanje gradiva te odmor i organizirane kreativne aktivnosti. Rad učitelja u produženom boravku drugačiji je od klasične nastave, učitelji na kreativan način povezuju učenje, rad i igru. Dnevno trajanje produženog boravka škole usklađuju s potrebama zaposlenih roditelja te svojim organizacijskim i prostornim uvjetima. Produženi boravak mogu organizirati škole koje imaju odgovarajući učionički i drugi prostor.

Već nekoliko godina konstantno raste interes i potreba roditelja za produženim boravkom u osnovnim školama, za što se osiguravaju sredstva u gradskim proračunima.

Osnovne  škole  imaju  propisane kriterije za upis učenika u Produženi boravak.

Na području grada Gospića program Produženog boravka se provodi u dvije osnovne škole:

 

 OSNOVNA ŠKOLA DR. JURE TURIĆA, GOSPIĆ

U Osnovno školi dr. Jure Turića jedan odjel produženog boravka s heterogenom skupinom učenika uveden je u školskoj godini 2010./11., a od školske godine 2014./15. u školi su ustrojena dva odjela produženog boravka.

Produženim dnevnim radom škola je ojačala svoju odgojnu i obrazovnu ulogu, te su postavljeni novi zadatci: pažljivo planiranje, odnosno izrada plana i programa za tekuću školsku godinu,  funkcionalno opremanje školskog prostora u kom borave učenici, briga o redovitoj i pravilnoj prehrani učenika.

Za djecu u produženom boravku, njihovu organizaciju učenja i slobodnog vremena zaduženi su učitelji Vanja Antić i Sanja Puškarić Delač.

Uređene su posebne učionice u koju učenici dolaze pri završetku redovite nastave te u njoj ostaju najkasnije do 16,30 sati.  Svakom su učeniku dodijeljena dva ormarića, jedan u hodniku – jedan u učionici, kako bi učenici mogli spremiti svoje stvari, tenisice, jakne, majice, kišobrane, torbe itd., ali i donijeti svoju igračku, društvenu igru i sl. Za vrijeme boravka izmjenjuju se odmor, vrijeme za pisanje zadaće i slobodno organizirano vrijeme, a osigurana su tri obroka: doručak, marenda i užina.

Aktivnosti u Produženom boravku:

11,35 – 12,30 – dolazak učenika u učionicu produženog boravka, odmor po vlastitom interesu
12,35 -13,00 – pranje ruku i odlazak u kuhinju na marendu
13,00 – 14,30 – pisanje domaće zadaće i ponavljanje gradiva i nejasnog sadržaja
14,00 – 16,30 – organizirano slobodno vrijeme

  1. Podjela učenika prema svojim afinitetima u matematičku, recitatorsku i likovnu grupu u kojima usavršavaju svoja znanja i mogućnosti
  2. Odlazak u dvoranu ili na vanjsko igralište na sat Tjelesne i zdravstvene kulture gdje se usvajaju i razvijaju motorička znanja i sposobnosti natjecanjem u štafetnim igrama te primjenjujući elemente atletike, hrvanja, nogometa, rukometa, košarke itd.
  3. Ukoliko učenik pohađa Osnovnu glazbenu školu osigurava mu se satnica za vrijeme produženog boravka
  4. Medijska kultura – gledanje animiranih i dokumentarnih  filmova
  5. Odlazak u školsko dvorište
  6. Crtanje i čitanje
  7. Igra Golova – igra koju su sami učenici izmislili, određena su pravila, igraju se turniri i nagrađuje se pobjednik
  8. Igranje igara: Crni Petar, Lino, Monopol, Alias, Buum, itd.

 

OSNOVNA ŠKOLA  DR. FRANJE TUĐMANA LIČKI OSIK, LIČKI OSIK

Produženi boravak u Osnovnoj školi dr. Franje Tuđmana Lički Osik uveden je 01. listopada 2014. godine. Odjel se sastoji od učenika  od 1. do 4. razreda i čini jednu heterogenu skupinu.

Za djecu u produženom boravku, njihovu organizaciju učenja i slobodnog vremena zadužen je učitelj Nikica Šušić.

Djeca nakon završetka redovne nastave dolaze u učionicu u kojoj je prethodno bila nastava, učionica je opremljena sa didaktičkim sredstvima i pomagalima te računalnom opremom. U produženom boravku učenici ostaju najkasnije do 16:30. Učenici ispred učionice imaju ormariće u kojima ostavljaju osobne stvari.

Za vrijeme boravka izmjenjuje se odmor, vrijeme za pisanje zadaće i slobodno organizirano vrijeme,  osigurana  su tri obroka: doručak, marenda i užina.

Aktivnosti u produženom boravku:

11:40 – 12:30 ­-  dolazak učenika u učionicu produženog boravka, aktivnost po vlastitom izboru

12:35 – 13:00 –  pranje ruku i odlazak u kuhinju na marendu

13:00 – 14:30  – pisanje domaće zadaće i ponavljanje gradiva

14.30 – 16.30 –  organizirano slobodno vrijeme (igranje društvenih igara, pjevanje, gledanje animiranih filmova, odlazak u dvoranu i školsko dvorište)

Za vrijeme trajanja boravka, učenici su prema svojim afinitetima uključeni u Univerzalnu sportsku školu, Tamburašku skupinu te ostale aktivnosti škole.

 

Back to top