U Republici Hrvatskoj akcija „ Gradovi i općine – prijatelji djece“ se provodi od 1999. godine.

Savez društva Naša djeca Hrvatske i Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju, polazeći od Konvencije UN – a o pravima djeteta, koja obavezuje sve odrasle da čine što najviše mogu kako bi se svako dijete potpuno i skladno razvijalo i pripremalo za život i korisno djelovanje, zajednički vode ovu današnju Akciju.

Proces staranja gradova prijatelja djece, predstavlja proces provedbe Konvencije o pravima djeteta na razini lokalne uprave.

Cilj je procesa poboljšanje životnih uvjeta djece odmah, kako bi se priznavanjem i ostvarivanjem njihovih prava stvorile plemenitije lokalne zajednice već sada i za budućnost.Izgradnja grada prijatelja djece praktičan je proces koji mora izravno uključivati djecu i realitete njihovih života u sadašnjosti.

Grad Gospić donio je Zaključak o pristupanju akciji Gradovi i općine – prijatelji djece 2002. godine,a 24. studenoga 2009. donio je Zaključak o osnivanju Koordinacijskog odbora za provedbu akcije Gradovi i općine – prijatelji djece kojeg čine 13. članova.

Da bi se dobio počasni naziv treba zadovoljiti deset programskih područja.

  1. Izrada godišnjih programa i planova za ostvarivanje ove Akcije
  2. Namjenska sredstva za razvoj, zaštitu i odgoj djece
  3. Podrška i potpora udrugama koje imaju programe za djecu i uključivanje djece u pripremu odluka koje se na njih odnose
  4. Dijete u sigurnom i zdravom gradu
  5. Zdravlje djece
  6. Odgoj i obrazovanje djece
  7. Socijalna skrb djece
  8. Kultura i šport djece
  9. Slobodno vrijeme i rekreacija djece
  10. Podrška i pomoć roditeljima u skrbi i odgoju djece

Grad Gospic prijatelj djece 800x600

Središnji Kooordinacijski odbor kojeg čine predstavnici Saveza društva naša djeca Hrvatske i Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju na svojoj sjednici održanoj 16. studenoga 2011. godine na temelju izvještaja Prosudbene komisije ustanovio je da je grad Gospić uspješno ostvario programske zahtjeve i propozicije za dobivanje ovoga počasnoga naziva

GRAD GOSPIĆ – PRIJATELJ DJECE

GOSPIĆ – dobio počasni naziv GRAD GOSPIĆ – PRIJATELJ DJECE

Počasnu titulu imaju 34 Grada u Republici Hrvatskoj
 

Dana 25. studenog 2013. godine u Starogradskoj vijećnici u Zagrebu održano je Savjetovanje koordinatora Akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“, na savjetovanju su uručene Povelje i Pohvale gradovima i općinama za uspješno provedene Naj – akcije za 2013. godinu.
Središnji koordinacijski odbor akcije Gradovi i općine – prijatelji djece dodijelio  je Gradu Gospiću Povelju za uspješno provedenu Naj – akciju pod nazivom Dječjim koracima kroz EU, koja je provedena u sklopu obilježavanja Dječjeg tjedna  u osnovnoj školi dr. Jure Turića, Gospić.

Akcija se odvijala kroz dvije faze:

– prva faza se odnosila na istraživački rad, gdje su djeca sa roditeljima  i s učiteljicama kroz odabrane zemlje upoznavali se sa ljepotama, karakteristikama i raznolikostima istih.

– druga faza se odvijala u Osnovnoj školi dr. Jure Turića gdje su održane likovne radionice za djecu:

1. Izrada građevina EU od kartona,
2. Izrada pazzli – zastave zemalja EU,
3. Promidžbeni materijal o zemljama EU – razglednice s motivima EU,
4. Izrada torbica sa detaljima EU.

Cilj akcije je bio da se djeca kroz likovne radionice upoznaju sa zemljama Europske unije. A kroz stvaralačko istraživanje da se potakne razvijanje likovnog stvaralaštva djece, uočavanje ljepota i raznolikosti zemalja EU, upoznavanje drugih jezika, naroda, simbola i običaja kao i isticanje ljepota naše domovine.

povelja 2013


 
 

Dana 20. studenog 2012. godine Središnji koordinacijski odbor akcije Gradovi i općine – prijatelji djece dodijelilo  je Gradu Gospiću Pohvalu za uspješno provedenu Naj – akciju pod nazivom Za prirodu se potrudi i kreativan budi, koja je održan u dvije faze:čišćenje sela Bužim i kreativne eko radionice u Ulici Vile Velebita u Gospiću.

Naj-akcija pohvala

 

Grad Gospić je dobio Povelju za uzorno provedenu NAJ -AKCIJU 2011. godine za Humanitarni koncert „ Djeca Djeci „ koji je održan 11. svibnja 2011. godine u dvorani Pučkog otvorenog učilišta dr. Ante Starčević Gospić
Naj-akcija 2011
GRAD GOSPIĆ – PRIJATELJ DJECE

  Ovaj počasni naziv je najviše javno društveno priznanje svima koji su u Gradu zaslužni:

– za ostvarivanje prava i potreba djece priznatih u Konvenciji UN- a o pravima djeteta – za postignutu uzornu skrb u svim područjima života djece

– za osmišljeno ostvarivanje aktivnosti djece i za djecu

– za učinke koji unapređuju i uljepšavaju život djece

Ovaj počasni naziv obvezuje Grad da navedene domete nastavi i održava istim opsegom i kakvoćom, a što će Prosudbena komisija pratiti te ovjeravati, ili suspendirati dok se opet ne postigne potrebna razina.

 


 

 

O AKCIJI

Akciju pod nazivom „Gradovi i općine – prijatelji djece“ 1999. godine su pokrenule i vode dvije udruge: Savez društava Naša djeca Hrvatske i Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju dok na lokalnoj razini, u gradovima i općinama, Akciju vode koordinacijskih odbori. Pokrovitelj Akcije je Ured UNICEF-a za Hrvatsku, a od 2005. do 2008. Akcija se provodila i uz suradnju Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

Cilj Akcije je motivirati tijela lokalne uprave i samouprave, stručne službe, ustanove za djecu, pravne subjekte, udruge građana te roditelje i djecu u lokalnim zajednicama da potpunije i brže ostvaruju prava i potrebe djece, priznata u Konvenciji UN-a o pravima djeteta koja obvezuje sve odrasle da čine što najviše mogu kako bi se svako dijete potpuno i skladno razvijalo i pripremilo za život i korisno djelovanje u zajednici.

Program Akcije obuhvaća sva područja života djeteta u lokalnoj zajednici te afirmira holistički pristup cjelokupne zajednice usmjerene na dobrobit djece, stvarajući sigurno i poticajno okružje za djecu. Tako je hrvatski program razrađen putem 123 zahtjeva u 10 područja važnih za život djece: (1) Programiranje i planiranje za djecu, (2) Financijska sredstva za djecu, (3) Podrška i potpora udrugama za djecu, (4) Dijete u sigurnom i zdravom gradu, (5) Zdravlje djece, (6) Odgoj i obrazovanje djece, (7) Socijalna skrb za djecu, (8) Kultura i šport za djecu, (9) Slobodno vrijeme i rekreacija za djecu i (10) Podrška i pomoć roditeljima u skrbi i odgoju djece.

U Akciju se dobrovoljno uključuju gradovi i općine, a trenutno u Akciji sudjeluje 88 grada i općine od kojih je njih 28 G/O dostiglo prestižan naziv – prijatelj djece (prema redoslijedu proglašavanja od 2005.-2010.): 2005. – Čakovec, Opatija, Rijeka, Skrad, Varaždin, Zabok; 2006.- Brod Moravice, Dubrovnik, Kutina, Velika Gorica, Zagreb; 2007.- Karlovac, Koprivnica, Ogulin, Požega, Pregrada, Valpovo; 2008. – Delnice, Mali Lošinj; 2009.- Čazma, Dugo Selo, Križ, Slavonski Brod i Šibenik; 2010. – Krapina, Osijek, Prelog i Vrbovsko.

Akcija se provodi na način da se potiče međusektorska suradnja u lokalnim zajednicama u korist djece, ocjenjuju postignuti rezultati, medijski prati i informira o tome širu javnost te dodjeljuju javna društvena priznanja u obliku postavljanja velike natpisne ploče na ulazima u gradove/općine koji/e ispune propisane programske zahtjeve i dostignu status „grad/općina – prijatelj djece“. U okviru programa važno mjesto ima aktivno sudjelovanje djece u lokalnoj zajednici.

Zbog svojeg značaja u ostvarivanju nacionalnih mjera djelovanja za djecu u Hrvatskoj, ova je Akcija uvrštena u Nacionalni plan aktivnosti za prava i interese djecu za razdoblje od 2006.-2012. godine, a od kraja 2008. godine Središnji koordinacijskih odbor se uključio i u rad Mreže europskih gradova prijatelja djece (EN CFC).

Zahvaljujući kvaliteti hrvatskog programa Gradovi i općine – prijatelji djece i aktivnostima članova Središnjeg koordinacijskog odbora u radu Europske mreže gradova prijatelja djece, Grad Zagreb je dobio kandidaturu za domaćina međunarodne konferencije „Dijete u gradu“ (Child in the City) koja će se održati od 26.-28. rujna 2012. u glavnom gradu Hrvatske.

U zadnjih deset godina program Gradovi i općine – prijatelji djece doprinosi pozitivnim promjenama u korist djece, a lokalne uprave i samouprave, ustanove, institucije udruge i pojedinci provedbom ove Akcije otvaraju nove prostore za međusobnu suradnju, komunikaciju i partnerstvo te pokreću i ostvaruju konkretne aktivnosti za djecu.

Gradovi i općine – prijatelji djece su sredine koje sustavno brinu o zaštiti djece i njihovim pravima i potrebama. Imati status grada ili općine – prijatelja djece donosi svojevrstan ugled zajednici da skrbi za potrebe svojih najmlađih sugrađana i uvažava mišljenje djece.

Ali postizanjem ovog uglednog naziva, nisu ostvareni svi ciljevi najviše skrbi za djecu, a time i krajnji cilj ovog programa. Naprotiv, postignuti naziv obvezuje lokalne zajednice da i dalje povećavaju standarde dobrog socijalnog, gospodarskog, zdravog, ekološkog, obrazovnog i kulturnog mjesta za život sve djece, stvarajući dugoročno sigurno i poticajno okruženje za rast i razvoj djeteta.


 

VIZIJA – GRAD GOSPIĆ

Uspješno se provode poticajne mjere za povećanje nataliteta, naseljavanja i zapošljavanja mladih obitelji:novčana naknada za prvo dijete 3000 kn, drugo 4000 kn, treće 5000 kn; dodjela prve nekretnine ili zemljišta, razne pomoći kroz rad Crvenog križa, Caritasa i Centra za socijalni rad (subvencija plaćanja vrtića i socijalna davanja).

Postoje grupe za potporu dojenja uz suradnju patronažne službe, pedijatra iz bolnice, ginekologa, fizioterapeuta. Promicanje dojenja kroz sve druge preporučene akcije Programa akcije Gradovi i općine prijatelji djece.

Rodilište i Dječji odjel bolnice nosi počasni naslov „prijatelj djece“.

Posebna razvijeni ekološki program i program očuvanja kulturne baštine i običaja kroz vrtiće i škole (npr. projekt i eko-kviz na temu „lička buša“– ličko govedo) te javne manifestacije: “Dan bez automobila“, „Za zelenu generaciju, pod sloganom „Milijarde zelenih djela“ (sadnja stabala u Gospiću), „Jesen u Lici”. OŠ dr. Jure Turić i Gimnazija imaju srebrni eko-status.

Dječji vrtić „Pahuljica“ s integriranom djecom s teškoćama u razvoju. Dobra suradnja s udrugom „Pčelica“ za djecu s teškoćama u razvoju kroz rad defektologa i logopeda. Grad financira i 2 osobna asistenta u posebnom razrednom odjeljenju OŠ dr. Jure Turić i rad Osnovne glazbene škole.

OŠ dr. Ante Starčević Pazarište Klanac, smještena na samom ulazu u Nacionalni park Sjevernog Velebita u provedbi UNICEF-ova programa “Stop nasilju među djecom” bilježi nultu stopu nasilja.

Emisija „Školski kutak“, na Radiju Gospić bavi se svakodnevnim temama iz školskog života, sigurnosti djece u prometu, praktične znanosti, svijeta tehnike i inovacije, prevencije, ekologije, obljetnice važnih međunarodnih datuma za djecu.

U Pučkom otvorenom učilištu, programi su besplatni za djecu, a organizatori su mnogobrojnih kulturnih, gradskih i županijskih manifestacija, kazališnih predstava, likovnih radionica, tečajeva stranih jezika i tradicijskih zanata, radionice izrade ličke kape, informatike te dječjeg festivala zabavnih pjesama „Prvi pljesak“ i kina.

Gradska ustanova KIC (Kulturno-informativni centar), namijenjen je potebe udruga i klubova mladih te izložbe, prezentacije, radionice, promocije knjiga, glazbene festivale, putopisna predavanja. U nadležnosti KIC-a otvorena su dva internet centra u gradu za besplatni internet te WiFi mreže-punktovi za besplatno spajanje na internet s vlastitih uređaja.

U 31 športske klubove i društva, uključeno je više od 1500 djece, grad osigurava sredstva za trenere i rad s djecom, a športske dvorane i tereni besplatni su i dostupni za rad s djecom.

U okolici Gospića markirano je i obilježeno 398 km biciklističke staze.

70% anketiranih građana izjavilo je da kada bi mogli birati grad u kojem bi njihovo dijete imalo sretno djetinjstvom, odabrali bi Gospić, a 94% ispitane djece kaže da je lijepo živjeti u njihovom gradu gdje se osjećaju sigurno. Ujedno je 99 % ispitane djece zadovoljno životom u svojoj obitelji i imaju pozitivan stav i osjećaj općeg zdravlja.

Svjetlost „čovjekakojijeosvijetliosvijet“, genijalnogizumiteljaNikoleTesle, obasjava ovajgradiljudekojesmotamoupoznalistogapredlažemodasegraduGospićudodijelinazivgradprijateljdjece“.

 

                        Članice Komisije:
Dubravka Lipovac, pedijatrica
Mr. sc. Maja Pleše Sabol
Snježana Krpes, prof.

 


 

 

LETAK

Povelja

Dana 18. studenog 2010. godine u Starogradskoj vijećnici u Zagrebu povodom Dana Konvencije UN- a o pravima djeteta održano je Savjetovanje akcije Gradovi i općine prijatelji djece.
Na savjetovanju su uručene Povelje i Pohvale gradovima i općinama za uspješno provedene Naj – akcije 2010. godine, na Natječaj se prijavilo 28 gradova i općina.
Središnji koordinacijski odbor akcije Gradovi i općine – prijatelji djece dodijelilo  je Gradu Gospiću Povelju za uzorno provedenu Naj akciju pod nazivom Stare igre – igre koje su igrali naši stari, koja je održana povodom obilježavanja Međunarodnog dana obitelji 2010. godine na Trgu Stjepana Radića.
Akciju vode Savez društva Naša djeca Hrvatske i Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju uz pokroviteljstvo Ureda UNICEF- a za Hrvatsku.
Akcija u svojoj jedanaestogodišnjoj provedbi predstavlja primjer dobre suradnje na lokalnoj i nacionalnoj razini s ciljem ostvarivanja prava djeteta.


DOKUMENTI:

Back to top