U mjesecu darivanja, Muzej vas daruje atraktivnom izložbom „Barun Trenk – novo lice legende“

Barun Franjo Trenk rođen je 1711. u Italiji u obitelji pruskih korijena, a umro u tamnici 1749. u Brnu u Češkoj. Svoj život je proveo služeći kao profesionalni vojnik u mnogim vojskama, a posebno se istaknuo ratujući za Habsburšku Monarhiju u doba carice Marije Terezije. Njegov život je velikim dijelom bio vezan i uz Hrvatsku, točnije Slavoniju u kojoj je odrastao, obrazovao se i bio veleposjednik. Osnovao je 1741. posebnu pukovniju sačinjenu od slavonskih dobrovoljaca koja će kasnije poznati poznata kao „Trenkovi panduri“, a koji su ga pratili u njegovom ratnom putu.

Nakon smrti, pokopan je u kriptu u kojoj se njegovo tijelo prirodno mumificiralo i time omogućilo modernim istraživačima da proniknu u tajne njegovog turbulentnog života. Metodama forenzičke rekonstrukcije, izrađena je realistična slika njegovog lica i tijela, otkrivene su traume koje je pretrpio i životne navike koje su ga obilježile.

U doba njegovog života, Gospić je prvo postao sjedištem velikog kapetane Like i Krbave, a kasnije i sjedište Ličke pukovnije Hrvatske vojna krajine. Barun Trenk je jedan od najupečatjivijih i najprepoznatljivijih ličnosti iz vremena Vojne krajine i kroz njegov život se može iščitati sva slava i tragedije koja je obilježila brojne slične sudbine vojnika koji su služili na granici velikih carstava.

U spomen na te sudbine, Muzej Like Gospić ima čast otvoritili jedinstvenu izložbu „Barun Trenk, Novo lice legende“ u kojoj ćete moći saznati više o životu ove povijesne ličnosti, ali i vidjeti najmodernije metode bioantropoloških analiza. Riječ je o međunarodnoj izložbi, prvoj svojeg tipa koja dolazi u naš grad, koju je pripremio Muzej grada Brna, a za hrvatsku publiku su ga prilagodili Gradski muzej Požege u suradnji s Muzejem Slavonije, Muzejem grada Pakraca i Gradskim muzejem Bjelovara.

Izložba će se moći razgledati od 03. prosinca 2020. do 06. siječnja 2021., ponedjeljak-petak,  9 – 15 h

Adresa

Ul. Dr. Franje Tuđmana 5, 53 000 Gospić

Prikaži na Google kartama

Back to top