REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
GRAD GOSPIĆ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 024-01/22-01/5
URBROJ: 2125/01-01-22-01
Gospić, 08. ožujka 2022. godine

 

Dnevni red;

  1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o osnivanju trgovačkog društva TESLA NET d.o.o. Gospić
    Izvjestitelj: KARLO STARČEVIĆ

S poštovanjem!

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
GRADA GOSPIĆA
Ana-Marija Zdunić, mag.iur., v.r.

Back to top