1. Dnevni red

2. Zapisnik sa 6. sjednice Gradskog vijeća

3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Gospića

4. Prijedlog Odluke o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća

5.  Prijedlog Odluke o donošenju VI izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Gospića

6. Prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

7. Prijedlog Odluke o mjerama sprečavanja nepropisnog odbacivanja otpada

8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima

9. Prijedlog Analize sustava Civilne Zaštite za  2017 god

10. Prijedlog Rješenja  o imenovanju Povjerenstva za stipendije

11. Prijedlog Zaključka o imenovanju člana Nadzornog odbora Usluge

12. Prijedlog Proračuna Grada Gospića za 2018. g.

12. 1. Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Gospića za 2018 i projekcija 2019  -2020  g.

12. 2. Prijedlog Odluke o izvršavanju  proračuna Grada Gospića za 2018.g.

12. 3.  Obrazloženje uz Proračun za  2018. g.

13. Prijedlog Programa javnih potreba predskolskog odgoja 2018. g.

14. Prijedlog Programa Javnih potreba u školstvu Grada Gospića za 2018. g.

15. Prijedlog Programa javnih potreba zdravstvene zaštite Grada Gospića za 2018.g.

16. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Gospića za 2018. g.

17. prijedlog Programa javnih potreba tehničke kulture Grada Gospića za 2018. g.

18. Prijedlog Programa javnih potreba  udruga Grada Gospića za 2018. g.

19. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Gospića za 2018. g.

20. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Dječjeg vrtića Pahuljica

21. Prijedlog Programa rada Savjeta mladih Grada Gospića za 2018. g.

22. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2018. g.

23. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture 2018. g.

24. Prijedlog Programa radova kapitalnih ulaganja u 2018. g.

25. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa 2018. g.

26. Prijedlog Programa utroška sredstava od prodaje kuća 2018. g.

27. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađemih zgrada  2018. g.

28. Prijedlog Plan razvoja sustava Civilne zaštite za 2018. g.

Back to top