REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
GRAD GOSPIĆ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 024-01/22-01/2
URBROJ: 2125/01-01-22-01
Gospić, 25. siječnja 2022. godine

 

Dnevni red;

 1. Usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića;
  Izvjestitelj: slaven.stilinovic@gospic.hr
 2. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o načinu pružanja Javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Gospića;
  Izvjestitelj: josip.markovic@gospic.hr
 3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u školstvu za 2022. godinu;
  Izvjestitelj: ivana.kaleb.asic@gospic.hr
 4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole dr. Ante Starčevic Pazarište, Klanac;
  Prilog 1
  Prilog 2
  Izvjestitelj: ivana.kaleb.asic@gospic.hr
 5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Gospić u 2022. godini;
  Izvjestitelj: ivana.kaleb.asic@gospic.hr
 6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Gospića;
  Izvjestitelj: slaven.stilinovic@gospic.hr
 7. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o pokretanju izrade Strategije razvoja urbanog područja Gospić za financijsko razdoblje 2021. – 2027. godine;
  Izvjestitelj: ivana.kaleb.asic@gospic.hr
 8. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za prosinac 2021. godine donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća;
  Izvjestitelj: karlo.starcevic@gospic.hr

S poštovanjem!

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
GRADA GOSPIĆA
Ana-Marija Zdunić, mag.iur., v.r.

Back to top