REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
GRAD GOSPIĆ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/21-01/15
URBROJ: 2125/01-01-21-01
Gospić, 22. prosinca 2021. godine

 

Dnevni red;

 1. Usvajanje Zapisnika sa 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića;
  Izvjestitelj: slaven.stilinovic@gospic.hr
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Gospića za 2021. godinu;
  Izvjestitelj: ivana.kaleb.asic@gospic.hr
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o II. izmjena i dopunama Programa javnih potreba u školstvu za 2021. godinu;
  Izvjestitelj: ivana.kaleb.asic@gospic.hr
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2021. godinu;
  Izvjestitelj: ivana.kaleb.asic@gospic.hr
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni Programa javnih potreba zdravstvene zastite i socijalne skrbi Grada Gospića za 2021. godinu;
  Izvjestitelj: ivana.kaleb.asic@gospic.hr
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Gospića za 2021. godini;
  Izvjestitelj: ivana.kaleb.asic@gospic.hr
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu;
  Izvjestitelj: josip.markovic@gospic.hr
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu;
  Izvjestitelj: josip.markovic@gospic.hr
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti za 2021. godinu;
  Izvjestitelj: josip.markovic@gospic.hr
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu;
  Izvjestitelj: josip.markovic@gospic.hr
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Gospića za 2021. godinu;
  Izvjestitelj: josip.markovic@gospic.hr
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Plana utroška sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima za Grad Gospić za 2021. godinu;
  Izvjestitelj: josip.markovic@gospic.hr
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2021. godinu;
  Izvjestitelj: josip.markovic@gospic.hr
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Gospića za 2021. godinu i prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2021. godinu;
  Ad-14.1 Prijedlog II izmj. i dop. Proračuna Grada za 2021.g.
  Ad-14.2 Prijedlog Odluke o izmj Odluke o izvršavanju Proračuna Grada za 2021.g.
  Ad-14.3 Obrazloženje uz II izmj. i dop. Proračuna Grada za 2021.g.
  Izvjestitelj: kristina.prsa@gospic.hr

 

S poštovanjem!

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
GRADA GOSPIĆA
Ana-Marija Zdunić, mag.iur., v.r.

              

Back to top