1. Dnevni red za 5. sjednicu Gradskog vijeća.

2. ZAPISNIK 4 sjednica vijeća

3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016 godini

4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016 godinu.

5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na p

6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u 2016 godini

7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne

8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2016 godini

9. Priijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2017. g.

10. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o planu rashoda za nabavu dugotrajne imovine i dodatna ulaganja za 2017. g.

11. Prijedlog Odluke o II izmjenama Programa javanih potreba u školstvu za 2017. g.

12. Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba zdravstvene zaštite i socijalne skrbi za 2017. g.

13. Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi za 2017. g.

14. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pragrama gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. g.

15. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. g.

16. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u 2017. g.

17. Prijedlog Odluke o izmjeni Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu u 2017.g.

18. Prijedlog Odluke o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2017. g.

19. Izmjene i dopune Proračuna Grada Gospića za 2017. g.

20. Prijedlog Odluke o gradskim porezima.

21. Prijedlog Odluke o izradi I Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Gospić

Back to top