REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
GRAD GOSPIĆ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/21-01/9
URBROJ: 2125/01-01-21-01
Gospić, 08. srpnja 2021. godine

 1. Dnevni red;
 2. Usvajanje Zapisnika sa 1. (konstituirajuće) sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića;
 3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Godišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Gospića za 2020. godinu;
  3.1. Ad-3 Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2020
  3.2. Ad-3 Obrazloženje uz Godišnji obračun proračuna za 2020. godinu
  Izvjestitelj: KRISTINA PRŠA
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu;
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu;
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 1. Razmatranje Konačnog prijedloga za dodjelu javnog priznanja Grada Gospića i donošenje Odluke o dodjeli javnog priznanja „Priznanje Grada Gospića”;
  Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu;
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Gospića za razdoblje lipanj-prosinac 2021. godine;
  Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izboru članova Odbora za propise i pravna pitanja;
  Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izboru članova Odbora za mjesnu samoupravu;
  Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima za Grad Gospić za 2020. godinu;
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Plana utroška sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima za Grad Gospić za 2021. godinu
  Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 1. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za ožujak, travanj, svibanj i lipanj 2021. godine i donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća;
  Izvjestitelj: KARLO STARČEVIĆ

 

S poštovanjem!

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
GRADA GOSPIĆA
Ana-Marija Zdunić, mag.iur., v.r.

Back to top