1. Dnevni red

2. Zapisnik sa 9. sjednice Gradskog vijeća

3. Prijedlozi Zaključaka o prihvaćanju Izvješća o radu ustanova kojima je osnivač Grad Gospić

3.1. Izvješće – Pučko otvoreno učilište dr. A. Starčević

3.2. Izvješće Muzej Like Gospić

3.3. Izvješće – Samostalna narodna knjižnica Gospić

3.4. Izvješće – Dječji vrtić Pahuljica

3.5. Izvješće – Kulturno Informativni Centar

3.6. Izvješće – Javna vatrogasna postrojba Gospić

4. Prijedlozi Zaključaka o primanju na znanje Izvješća o radu trgovačkih društava kojima je osnivač Grad Gospić

4.1. Izvješće Komunalac d.o.o.

4.2. Izvješće Usluga d.o.o.

5. Prijedlozi Zaključaka o primanju na znanje Izvješća o radu osnovnih škola kojima je osnivač Grad Gospić

5.1. Izvješće O.Š. dr. J. Turića

5.2. Izvješće – O.Š. dr. F. Tuđmana

5.3. Izvješće – O.Š. dr. A. Starčević

6. Izvješće Turistička zajednica Grada Gospića

6.1. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu Turističke zajednice Grada Gospića

7. Izvješće -Zajednica sportova

7.1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Zajednice sportova Grada Gospića

8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o radnom vremenu u ugostiteljstvu

9. Prijedlog Odluke o davanjuj suglasnosti Dječjem vrtiću Pahuljica – povećanje opsega redovitog programa

10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću Pahuljica – vrste i opseg redovitog programa

11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću Pahuljica – povećanje broja zaposlenika

 

Back to top