REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
GRAD GOSPIĆ
TAJNIŠTVO
KLASA: 023-01/21-01/4
URBROJ: 2125/01-05-21-01
Gospić, 08. lipnja 2021. godine

 

Na temelju članka 87. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima („NN“ br. 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21) i članka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Gospića (“Službeni vjesnik Grada Gospića” br. 7/09, 3/13, 1/18, 1/21), sazivam

KONSTITUIRAJUĆU SJEDNICU
GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA
za 15. lipnja 2021. godine (utorak), u 10.00 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Gospića,
Gospić, Budačka 55

 

Za sjednicu utvrđujem slijedeći

D n e v n i r e d

    (Utvrđivanje kvoruma)

  1. Izbor Mandatnog povjerenstva;
  2. Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata
    – utvrđivanje člana Gradskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika,
    – svečana prisega članova Gradskog vijeća;
  1. Izbor Odbora za izbor i imenovanja;
  2. Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća

– Dopis-Izjava o ne obnašanju nespojive dužnosti

 

S poštovanjem,

PROČELNIK – TAJNIK
Slaven Stilinović, dipl.ing.

Back to top