JAVNI NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gospića

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVRDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA GOSPIĆA POPIS KATASTARSKIH ČESTICA PTC OBRAZAC 1 OBRAZAC 2 OBRAZAC 3 OBRAZAC 4 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_10_90_1757.html