Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
https://arhiva.gospic.hr/prethodno-savjetovanje-sa-zainteresiranim-gospodarskim-subjektima-10/

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Objavljeno 16. srpnja 2020. | Gospic.hr

Kategorije: ,

Priprema otvorenog postupka javne nabave:

Na temelju članka 198. stavaka 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16; dalje u tekstu: ZJN), te članka 9, stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 101/17; dalje u tekstu: Pravilnik), Stručno povjerenstvo za javnu nabavu u predmetnom postupku javne nabave objavljuje

POZIV

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
ZA PRETHODNO SAVJETOVANJE
ZA PRIPREMU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE USLUGA:

USLUGE ČIŠĆENJA SNIJEGA I POSIPAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
NA PODRUČJU GRADA GOSPIĆA ZA SEZONU ZIMSKE SLUŽBE 2020./2021., 2021./2022., 2022./2023., 2023./2024.

 

Grad Gospić, u svojstvu javnog naručitelja, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti –USLUGE ČIŠĆENJA SNIJEGA I POSIPAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA GOSPIĆA ZA SEZONU ZIMSKE SLUŽBE 2020./2021., 2021./2022., 2022./2023., 2023./2024.

Nacrt dokumentacije o nabavi možete pročitati:  ovdje

Troškovnik možete preuzeti: Troškovnik 1, Troškovnik 2, Troškovnik 3, Troškovnik 4, Troškovnik 5, Troškovnik 6, Troškovnik 7

Nacrt dokumentacije o nabavi je objavljen u EOJN-u

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju objavljeno je u EOJN-u 22. srpnja 2020. godine.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju