Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
Ponovljena javna rasprava (javno savjetovanje) - Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje Grada Gospića, Grada Otočca i Općine Plitvička Jezera
https://arhiva.gospic.hr/ponovljena-javna-rasprava-javno-savjetovanje-projekt-razvoja-infrastrukture-sirokopojasnog-pristupa-za-podrucje-grada-gospica-grada-otocca-i-opcine-plitvicka-jezera/

Ponovljena javna rasprava (javno savjetovanje) - Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje Grada Gospića, Grada Otočca i Općine Plitvička Jezera

Objavljeno 1. travnja 2019. | Gospic.hr

Kategorija:

Grad Gospić, kao nositelj projekta, pokrenuo je Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje Grada Gospića, Grada Otočca i Općine Plitvička Jezera. Projektom se planira implementacija nepokretne pristupne elektroničke komunikacijske mreže sljedeće generacije (Next Generation Access network - NGA mreža), koja će osigurati infrastrukturne preduvjete za održivi dugoročni društveni i gospodarski razvitak. Projekt će se prijaviti za sufinanciranje bespovratnim sredstvima fondova Europske unije. Projekt se provodi unutar Okvirnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP, NN 68/2016). Grad Gospić, sukladno Uputi HAKOM-a o ponavljanju drugog postupka javne rasprave, Klasa: 302-03/19-04/01, Urbroj: 376-13-19-01 od 8.3.2019., pokreće ponovljenu javnu raspravu projekta. Javna rasprava traje od 1. travnja do 16. travnja 2019. godine.

Projektni dokumenti za ponovljenu javnu raspravu obuhvaćaju:

  1. Dopis Nositelju ONP-a (NOP-u) o pokretanju javne rasprave
  2. Detaljne upute operatorima i ostalim zainteresiranim stranama za javnu raspravu projekta
  3. Prilog A nacrtu PRŠI-ja (tablica za određivanje boja – mapiranje)
  4. Obrazac sudjelovanja u javnoj raspravi
  5. Savjetovanje s javnošću

Molimo operatore i druge zainteresirane strane da sve tražene informacije, očitovanja i podatke dostave najkasnije do 16. travnja 2019. u 14:00 sati na adresu elektroničke pošte Grada Gospića marko.bosnjak@gospic.hr .

Izvještaj o ponovljenoj javnoj raspravi projekta