Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
Internetsko savjetovanje o nacrtu prijedloga Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića za razdoblje 2019. – 2022.
https://arhiva.gospic.hr/internetsko-savjetovanje/

Internetsko savjetovanje o nacrtu prijedloga Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića za razdoblje 2019. – 2022.

Objavljeno 28. ožujka 2019. | Gospic.hr

Kategorije: ,

Klasa: 320-01/19-01/99

Urbroj: 2125/01-02-19-01

Gospić, 28. ožujka 2019. godine

Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj  25/13, 85/15) Grad Gospić dana 28. ožujka 2019. godine objavljuje

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

Nacrt prijedloga Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića za razdoblje 2019. – 2022.

savjetovanje traje od 28. ožujka do 5. travnja 2019. godine

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 5. travnja 2019. godine dostave svoje primjedbe, komentare i prijedloge  na predloženi Nacrt prijedloga Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića za razdoblje 2019. – 2022., s obrazloženjem, u pisanom obliku putem pošte na adresu Grad Gospić, Budačka 55, 53 000 Gospić, putem elektronske pošte: grad-gospic@gs.t-com.hr ili osobno u pisarnicu Grada Gospića, Budačka 55, 53 000 Gospić.

Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt dostavljaju se na OBRASCU za savjetovanje s javnošću kojeg možete preuzeti na mrežnim stranicama Grada ili u Gradskom upravnom odjelu za samoupravu i upravu, Odjeljak pisarnice.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga Programa na koje se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi, komentari i primjedbe biti će javno dostupni na mrežnoj stranici Grada Gospića. Ukoliko ne želite da Vaš prijedlog, komentar ili primjedba bude javno objavljen, molimo Vas da to jasno istaknete pri dostavi obrasca.

Nacrt prijedloga Programa koji je objavljen na mrežnim stranicama Grada predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Programa.

Po provedenom savjetovanju izradit će se Izvješće o provedenom savjetovanju.

Nacrt prijedloga Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića za razdoblje 2019. – 2022.

Obrazac za savjetovanje

izvješće-o-provedenom-savjetovanju

Prilog-Izvješću-o-provednom-savjetovanju-s-javnošću - poljoprivreda