Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
38. Sjednica Gradskog vijeća
https://arhiva.gospic.hr/38-sjednica-gradskog-vijeca/

38. Sjednica Gradskog vijeća

Objavljeno 4. prosinca 2020. | Gospic.hr


REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
GRAD GOSPIĆ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 023-01/20-01/18
URBROJ: 2125/01-01-20-01
Gospić, 04. prosinca 2020. godine

 

Na temelju članka 35. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/12, 3/13 – p.t., 7/15, 1/18, 3/20), članka 65. i članka 66. stavka 6. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića” br. 7/09, 3/13, 1/18), sazivam 38. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gospića na dan 11. prosinca 2020. godine (petak) koja će se održati elektroničkim putem, s početkom u 10.00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i   r e d

 1. Usvajanje Zapisnika sa 37. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića;
  slaven.stilinovic@gospic.hr
 2. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Gospića za 2021. godinu;
  ivana.kaleb.asic@gospic.hr
 3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba u školstvu za 2021. godinu;
  ivana.kaleb.asic@gospic.hr
 4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Grada Gospića za 2021. godinu;
  ivana.kaleb.asic@gospic.hr
 5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Grada Gospića za 2021. godinu;
  ivana.kaleb.asic@gospic.hr
 6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Gospića za 2021. godinu;
  ivana.kaleb.asic@gospic.hr
 7. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba u sportu Grada Gospića za 2021. godinu;
  ivana.kaleb.asic@gospic.hr
 8. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba udruga od interesa za Grad Gospić za 2021. godinu;
  ivana.kaleb.asic@gospic.hr
 9. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu;
  josip.markovic@gospic.hr
 10. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu;
  josip.markovic@gospic.hr
 11. Razmatranje i usvajanje prijedlog Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti;
  josip.markovic@gospic.hr
 12. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu;
  josip.markovic@gospic.hr
 13. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad Gospić za 2021. godinu;
  josip.markovic@gospic.hr
 14. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Gospića za 2021. godinu;
  josip.markovic@gospic.hr
 15. Razmatranje i usvajanje prijedloga Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2021. godinu;
  josip.markovic@gospic.hr
 16. Razmatranje i usvajanje prijedloga Plana razvoja sustava Civilne zaštite na području Grada Gospića za 2021. godinu;
  ivana.kaleb.asic@gospic.hr
 17. Razmatranje i usvajanje prijedloga Proračuna Grada Gospića za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu i prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2021. godinu;
  kristina.prsa@gospic.hr
 18. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gospića i promjene namjene poljoprivrednog zemljišta za 2021. godinu;
  ivana.kaleb.asic@gospic.hr
 19. Razmatranje i usvajanje prijedloga Analize stanja sustava Civilne zaštite na području Grada Gospića za 2020. godinu;
  ivana.kaleb.asic@gospic.hr
 20. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o donošenju Plana rizika od velikih nesreća za Grad Gospić;
  ivana.kaleb.asic@gospic.hr
 21. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu za Grad Gospić;
  ivana.kaleb.asic@gospic.hr
 22. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Gospić;
  ivana.kaleb.asic@gospic.hr
 23. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o donošenju Plana zaštite od požara za 2020. godinu za Grad Gospić;
  ivana.kaleb.asic@gospic.hr
 24. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č.br.3228/2 k.o. Gospić;
  josip.markovic@gospic.hr
 25. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o oslobođenju plaćanja komunalne naknade zbog nastupanja posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19;
  josip.markovic@gospic.hr
 26. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o oslobađanju od plaćanja poreza na potrošnju u svrhu ublažavanja negativnih posljedica na poslovanje ugostitelja na području Grada Gospića uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19;
  ivana.kaleb.asic@gospic.hr
 27. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe Gospić;
  slaven.stilinovic@gospic.hr
 28. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Karlovcu, Stalne službe u Gospiću;
  slaven.stilinovic@gospic.hr
 29. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01. do 30. studenog 2020. godine i donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća;
  karlo.starcevic@gospic.hr

 

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
GRADA GOSPIĆA
Petar Radošević, v.r.