Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
26. Sjednica Gradskog vijeća
https://arhiva.gospic.hr/26-sjednica-gradskog-vijeca/

26. Sjednica Gradskog vijeća

Objavljeno 22. listopada 2019. | Gospic.hr


Dnevni red

2.1. Zapisnik sa 24. sjednice Gradskog vijeća

2.2. Zapisnik sa prezentacije - aglomeracija Gospić - Lički Osik - Perušić

2.3. Zapisnik sa 25. sjednice Gradskog vijeća

3.1. Dopis uz prijedlog Polugodišnjeg izvještaja oizvršenju Proračuna Grada Gospića za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine

3.2. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Gospića za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine

3.3. Obrazloženje uz prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Gospića za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine

4.1. Dopis - III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Gospića za 2019. g.

4.2. Prijedlog III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Gospića za 2019. g.

4.3. Prijedlog Odluke o IV. izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada gospića za 2019. g.

4.4. Obrazloženje uz III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Gospića za 2019. g.

5. Prijedlog Odluke o II. izmjeni Programa javnih potreba u školstvu za 2019. g.

6. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem za 2019. g.

7. Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti na poslužnim nekretninama u k.o. Gospić i k.o. Lički Novi

8. Prijedlog Odluke o davanju preth suglas na Odluku o izmjeni Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pahuljica

8.1. Odluka i Obrazloženje Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pahuljica