Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
USVOJENI AKTI SA 19. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA
https://arhiva.gospic.hr/usvojeni-akti-sa-19-sjednice-gradskog-vijeca-grada-gospica/

USVOJENI AKTI SA 19. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

Objavljeno 28. prosinca 2022. | Gospic.hr

Kategorije: , ,

28. prosinca 2022. godine održana je 19. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića

na kojoj su razmatrani i usvojeni slijedeći akti:

 1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Gospića za 2022. godinu;
 2. Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2022. godinu;
 3. Odluka o III. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u školstvu za 2022. godinu;
 4. Odluka o izmjenama Odluke o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2022. godinu;
 5. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Gospića za 2022. godinu;
 6. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Gospića za 2022. godinu;
 7. Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Grada Gospića za 2022. godinu;
 8. Odluka o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu;
 9. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu;
 10. Odluka o izmjenama i dopunama Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti za 2022. godinu;
 11. Odluka o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu;
 12. Odluka o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Gospića za 2022. godinu;
 13. Odluka o izmjenama i dopunama Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gospića i promjene namjene poljoprivrednog zemljišta za 2022. godinu;
 14. Odluka o izmjenama i dopunama Plana utroška sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima za Grad Gospić za 2022. godinu;
 15. Odluka o izmjenama i dopunama Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2022. godinu;
 16. Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Grada Gospića za 2023. godinu;
 17. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Gospića;
 18. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Gospića;
 19. Odluka o izmjenama Odluke o mjerilima za naplatu usluge Dječjeg vrtića Pahuljica od roditelja/skrbnika;
 20. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Gospića unutar Zone poslovnih namjena „Smiljansko polje“;
 21. Odluka o izmjeni Odluke o gradskim porezima Grada Gospića;
 22. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup i na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta;
 23. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora;
 24. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete o korištenju parkirališnog prostora na javnim otvorenim parkiralištima u Gradu Gospiću;
 25. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge upravljanja i održavanja groblja;
 26. Odluka o izmjenama Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USVOJENI AKTI SA 19. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA - Grad Gospić

USVOJENI AKTI SA 19. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

28. prosinca 2022. godine održana je 19. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića

na kojoj su razmatrani i usvojeni slijedeći akti:

 1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Gospića za 2022. godinu;
 2. Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2022. godinu;
 3. Odluka o III. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u školstvu za 2022. godinu;
 4. Odluka o izmjenama Odluke o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2022. godinu;
 5. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Gospića za 2022. godinu;
 6. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Gospića za 2022. godinu;
 7. Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Grada Gospića za 2022. godinu;
 8. Odluka o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu;
 9. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu;
 10. Odluka o izmjenama i dopunama Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti za 2022. godinu;
 11. Odluka o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu;
 12. Odluka o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Gospića za 2022. godinu;
 13. Odluka o izmjenama i dopunama Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gospića i promjene namjene poljoprivrednog zemljišta za 2022. godinu;
 14. Odluka o izmjenama i dopunama Plana utroška sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima za Grad Gospić za 2022. godinu;
 15. Odluka o izmjenama i dopunama Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2022. godinu;
 16. Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Grada Gospića za 2023. godinu;
 17. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Gospića;
 18. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Gospića;
 19. Odluka o izmjenama Odluke o mjerilima za naplatu usluge Dječjeg vrtića Pahuljica od roditelja/skrbnika;
 20. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Gospića unutar Zone poslovnih namjena „Smiljansko polje“;
 21. Odluka o izmjeni Odluke o gradskim porezima Grada Gospića;
 22. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup i na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta;
 23. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora;
 24. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete o korištenju parkirališnog prostora na javnim otvorenim parkiralištima u Gradu Gospiću;
 25. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge upravljanja i održavanja groblja;
 26. Odluka o izmjenama Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća