Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
Uskoro kreće izgradnja dječjeg igrališta na Ličkom Osiku
https://arhiva.gospic.hr/uskoro-krece-izgradnja-djecjeg-igralista-na-lickom-osiku/

Uskoro kreće izgradnja dječjeg igrališta na Ličkom Osiku

Objavljeno 11. rujna 2020. | Gospic.hr

Kategorija:

Grad Gospić je na Natječaj LAG-a Lika za provedbu mjere 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Lokalne razvojne strategije LAG-a LIKA za razdoblje 2014.-2020. u lipnju 2019. prijavio projekt „Izgradnja dječjeg igrališta u Ličkom Osiku“.

Nakon provedenog odabira projekata na LAG razini uslijedio je postupak dodjele potpore nositeljima projekata koji provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju nakon koje je izdana Odluka o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu, a na temelju koje je danas, u uredu Gradonačelnika Grada Gospića, potpisan Ugovor o financiranju.

Intenzitet potpore je 90% ukupno prihvatljivih troškova ili 369.686,61 kuna.

Naime, kako je djeci manjeg uzrasta (vrtićka i predškolska dob) već osigurano igralište u sklopu dječjeg vrtića i javnog igrališta u blizini osnovne škole, namjera je da novo dječje igralište bude namijenjeno djeci 6+ godina, odnosno da se i „osmaši“ mogu zabavljati. Sprave koje su odabrane izrazito su dinamične i izazovne u smislu samog fizičkog korištenja no svakako i vizualno, svojim dizajnom dodatno privlače i motiviraju na igru i korištenje.

Centralno mjesto igrališta zauzimat će velika kombinirana sprava koja ima mogućnost istovremene igre za min. 20 djece, sastoji se od 9 različitih elementa: 3 platforme, 3 tobogana, 2 ljestava, 1 veliki most, a oko nje su dva “satelita”. Planirana je sprava “AEROSKATE”, sprava koja simulira “skejtanje” (1 dijete stoji na klizaču koji kliže po konkavnoj vodilici, a rukama se drži za sistem sajli) i  viseći vrtuljak za maks. 8 djece (koristi se na način da se djeca držeći za okrugli prihvatnik na visokom stupu trčanjem oko njega rotiraju, a ubrzavanjem centrifugalna sila podiže njihova tijela u zrak).

U sjevernom dijelu obuhvata dječjeg igrališta planirana je sprava namijenjena za napredniji „fitness“ te za međugeneracijsko druženje.

Od urbane opreme predviđena je “pametna” solarna klupa s kantom za recikliranje otpada, kao dva elementa koja potiču mlade na svijest o ekologiji. Navedena oprema je na izdvojenoj pješačkoj površini. Na južnoj pristupnoj pješačkoj površini od urbane opreme nalazit će se info ploča/pano s informacijama o važnosti o učinkovitom gospodarenju otpadom (npr. pojam hijerarhija otpada: sprječavanje, ponovno korištenje, recikliranje, oporaba i odlaganje), te stalci za bicikle.

Ukupno predviđen obuhvat dječjeg igrališta je 1300 m2, na kojem će u igri i druženju uživati i svoje slobodno vrijeme provoditi djeca Ličkog Osika.

 

 

Uskoro kreće izgradnja dječjeg igrališta na Ličkom Osiku - Grad Gospić

Uskoro kreće izgradnja dječjeg igrališta na Ličkom Osiku

Grad Gospić je na Natječaj LAG-a Lika za provedbu mjere 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Lokalne razvojne strategije LAG-a LIKA za razdoblje 2014.-2020. u lipnju 2019. prijavio projekt „Izgradnja dječjeg igrališta u Ličkom Osiku“.

Nakon provedenog odabira projekata na LAG razini uslijedio je postupak dodjele potpore nositeljima projekata koji provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju nakon koje je izdana Odluka o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu, a na temelju koje je danas, u uredu Gradonačelnika Grada Gospića, potpisan Ugovor o financiranju.

Intenzitet potpore je 90% ukupno prihvatljivih troškova ili 369.686,61 kuna.

Naime, kako je djeci manjeg uzrasta (vrtićka i predškolska dob) već osigurano igralište u sklopu dječjeg vrtića i javnog igrališta u blizini osnovne škole, namjera je da novo dječje igralište bude namijenjeno djeci 6+ godina, odnosno da se i „osmaši“ mogu zabavljati. Sprave koje su odabrane izrazito su dinamične i izazovne u smislu samog fizičkog korištenja no svakako i vizualno, svojim dizajnom dodatno privlače i motiviraju na igru i korištenje.

Centralno mjesto igrališta zauzimat će velika kombinirana sprava koja ima mogućnost istovremene igre za min. 20 djece, sastoji se od 9 različitih elementa: 3 platforme, 3 tobogana, 2 ljestava, 1 veliki most, a oko nje su dva “satelita”. Planirana je sprava “AEROSKATE”, sprava koja simulira “skejtanje” (1 dijete stoji na klizaču koji kliže po konkavnoj vodilici, a rukama se drži za sistem sajli) i  viseći vrtuljak za maks. 8 djece (koristi se na način da se djeca držeći za okrugli prihvatnik na visokom stupu trčanjem oko njega rotiraju, a ubrzavanjem centrifugalna sila podiže njihova tijela u zrak).

U sjevernom dijelu obuhvata dječjeg igrališta planirana je sprava namijenjena za napredniji „fitness“ te za međugeneracijsko druženje.

Od urbane opreme predviđena je “pametna” solarna klupa s kantom za recikliranje otpada, kao dva elementa koja potiču mlade na svijest o ekologiji. Navedena oprema je na izdvojenoj pješačkoj površini. Na južnoj pristupnoj pješačkoj površini od urbane opreme nalazit će se info ploča/pano s informacijama o važnosti o učinkovitom gospodarenju otpadom (npr. pojam hijerarhija otpada: sprječavanje, ponovno korištenje, recikliranje, oporaba i odlaganje), te stalci za bicikle.

Ukupno predviđen obuhvat dječjeg igrališta je 1300 m2, na kojem će u igri i druženju uživati i svoje slobodno vrijeme provoditi djeca Ličkog Osika.