Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
Stožer civilne zaštite Grada Gospića
https://arhiva.gospic.hr/stozer-civilne-zastite-grada-gospica/

Stožer civilne zaštite Grada Gospića

Objavljeno 28. svibnja 2018. | Gospic.hr


 

 

 

Izvanredna sjednica Stožera civilne zaštite

ZAPISNIK
s izvanredne sjednice Stožera civilne zaštite za područje Grada Gospića
održane dana 02. ožujka 2018. godine u prostorijama grada Gospića, Budačka 55, s početkom u 14.00 sati

Sjednici su nazočni članovi stožera:

 1. Ivica Tomljenović
 2. Josip Brozičević
 3. Vlado Brkljačić
 4. Marko Popović
 5. Nikica Milinković, DVD Pazarišta

Uz članove stožera na sjednici je prisustvovao:

 1. Milan Mataija, Komunalac d.o.o.

Izvanredna sjednica je sazvana zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta i mogućih poplava na području Grada Gospića. Sjednica je sazvana u užem operativnom sastavu Stožera civilne zaštite za područje grada Gospića.
Na sjednicu je pozvan predstavnik poduzeća Komunalac d.o.o. Gospić.
Zbog najavljenih obilnih kiša koje zbog velike količine snijega mogu izazvati poplave  na području grada Gospića,
na sjednici su doneseni slijedeći zaključci:

Sjednica završila s radom u 15.00 h.

Gospić, 2018-03-02

KLASA: 810-03/18-01/1
URBROJ: 2125/01-02-18-03

Zapisničar:
Dragan Jovanović


Z A P I S N I K

sa 2. izvanredne sjednice Stožera civilne zaštite za područje Grada Gospića
održane 23. veljače 2018. u Područnom uredu zaštite i spašavanja Gospić, Kaniža Gospićka 4, s početkom u 20.00 sati

 

Sjednici su nazočni:

 1. Ivica Tomljenović
 2. Joso Živković
 3. Jadran Došen
 4. Josip Brozičević
 5. Vlado Brkljačić
 6. Marko Popović
 7. Miroslav Čubelić

Izvanredna sjednica je sazvana zbog višednevnog neprohodnog puta za tri kućanstva na području naselja Brušani, zaseok Staro selo.

Telefonski je nazvano zapovjedništvo 9. Gardijske motorizirane brigade Vukovi, pukovnik Tomislav Kasumović koji nam je potvrdio kako brigada posjeduje tešku mehanizaciju i spremna je pomoći civilnom stanovništvu u nevolji.

Stožer je donio odluku da se zatraži pomoć od HV za probijanje pristupnog puta do zaseoka Staro selo.

Gospodin Jadran Došen izvijestio je kako službenici PP Gospić nisu imali intervencija zbog loših vremenskih nepogoda.

Djelatnici javnih radova u koordinaciji sa Komunalcem d.o.o. Gospić tokom sutrašnjega dana obaviti će čišćenje prilaza sakralnim objektima na području grada Gospića.

Gosp. Vlado Brkljačić izvijestio je stožer kako su tijekom današnjega dana djelatnici GDCK Gospić obišli 17 kućanstava na području grada za koje imaju saznanja da im je neophodna pomoć.

Koordinator Lika cesta d.o.o. gosp. Čubelić je izjavio da će svi neprohodni pristupni putevi do odsječenih zaseoka biti očišćeni i prohodni tijekom sutrašnjeg dana.

 

                Sjednica završila s radom u 21.00 h.

 

Gospić, 23. veljače 2018. godine

 

                KLASA: 810-03/18-01/1

                URBROJ: 2125/01-02-18-02

 

                Zapisničar:

                Dragan Jovanović


 

Z A P I S N I K

sa izvanredne sjednice Stožera civilne zaštite na području Grada Gospića održane dana 22. veljače 2018. godine u Kulturno informativnom centru, Budačka 12 s početkom u 15.00 sati

 

Sjednici su nazočni:

 1. Ivica Tomljenović
 2. Joso Živković
 3. Danko Brkljačić
 4. Sanja Matanović
 5. Josip Brozičević
 6. Dubravka Jakšetić
 7. Vlado Brkljačić
 8. Mario Šaban
 9. Marko Popović
 10. Marijan Kranjčević
 11. Slavko Balen

 

 Sjednici nisu nazočni:

 1. Božo Marković
 2. Branko Radošević

 

Izvanredna sjednica Stožera civilne zaštite sazvana je zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, odnosno obilnih snježnih padalina na području Grada Gospića. Pozivu se odazvalo 11 od ukupno 13 članova Stožera.

Članovi Stožera su razmatrali trenutno stanje i problematiku održavanja prohodnosti prometnica na području Grada Gospića.

Načelnik Stožera Ivica Tomljenović izvijestio je prisutne o stanju na terenu i istakao da su sve raspoložive službe angažirane na održavanju prometnica, da se prometovanje odvija otežano i da pojedini zaseoci (makadamski putevi) na području grada Gospića nisu bili očišćeni do 15h. Napomenuo je da građani grada Gospića ne izvršavaju svoju obvezu o komunalnom redu glede čišćenje snijega.

Gospodin Slavko Balen istakao je da na vrijeme nije bila očišćena pješačka staza prema gimnaziji, tek iza 10,00 sati a pješačka staza prema osnovnoj školi dr. Jure Turić nikako do početka izvanredne sjednice. Preporuka je da se pješačke staze u centru grada i raskrižja obavezno očiste i snijeg odveze.

Gosp. Brozičević, pročelnik HGSS-a je izvijestio kako je HGSS-područna stanica Gospić u 2 navrata intervenirala, Bužim i Oteš, pomoć prilikom transporta bolesne osobe.

Gosp. Vlado Brkljačić; djelatnici Crvenog Križa svakodnevno obilaze stare i nemoćne građane na području Grada.

Gosp. Joso Živković; ako se vremenske neprilike pogoršaju, zatražiti ćemo pomoć HV, načelno dogovoreno da se zatraži pomoć za probijanje puta do Starog sela u Brušanima.

Zaključak:

Sve daljnje aktivnosti oko eventualnog angažmana teške mehanizacije u vlasništvu HV odraditi u koordinaciji sa Stožerom, izvješćivati Područni ured za zaštitu i spašavanje Gospić o održavanju prometnica, izvijestiti građane preko medija o stanju na prometnicama i radu zimske službe.

Angažirati djelatnike u programu javnih radova za čišćenje snijega oko okućnica starijim i nemoćnim osobama na području Gradskih naselja i po potrebi dostavljanje namirnica i potrepština.

              Sjednica završila s radom u 15.30 h.

Gospić, 22. veljače 2018. godine

                                Zapisničar: Dragan Jovanović                                                                                                                                             

m1 sjednica

m3 sjednica