Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 9/2020
https://arhiva.gospic.hr/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica-broj-9-2020/

Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 9/2020

Objavljeno 18. prosinca 2020. | Gospic.hr


Gospić, 12. studenog 2020. godine

 

S A D R Ž A J

AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

 1. IV. izmjene i dopune Proračuna Grada Gospića za 2020. godinu
 2. ODLUKA o II. izmjenama Programa javnih potreba u školstvu za 2020. godinu
 3. ODLUKA o II. izmjenama Programa javnih potreba zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Grada Gospića za 2020. godinu
 4. ODLUKA o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Gospića za 2020. godinu
 5. ODLUKA o produljenju važenja Strategije razvoja Grada Gospića za razdoblje od 2016. – 2020. godine
 6. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima
 7. ODLUKA o zaštiti izvorista Divoselo
 8. ODLUKA o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
 9. ODLUKA o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
 10. ODLUKA o oslobođenju plaćanja komunalne naknade zbog nastupanja posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19
 11. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Gospić

  

AKTI GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA 

 1. ODLUKA o utvrđivanju Liste deficitarnih zanimanja za koja Grad Gospić dodjeljuje stipendije za akademsku/školsku 2020./2021. godinu te broj i iznos stipendije
 2. ZAKLJUČAK o imenovanju Povjerenstva za prigovore za školsku/akademsku 2020./2021. godinu
 3. ZAKLJUČAK o imenovanju Povjerenstva za provjeru formalnih i administrativnih uvjeta natječaja za dodjelu stipendija za školsku/akademsku 2020./2021. godinu
 4. ZAKLJUČAK o prodaju nekrertnine označene kao kat.čest.br. 4618/28 k.o. Gospić
Službeni vjesnik Grada Gospića – Broj 9/2020 - Grad Gospić